ορμίζω  

 • anfangen
  upvotedownvote
 • beginnen
  upvotedownvote
 • eilen
  upvotedownvote
 • engagieren
  upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... του Ασαρίντ απάλ εκούρ, κατέγραψε σε οβελίσκο που βρέθηκε το 1853 από τον Ορμίζ Ρασσάμ τις κατακτήσεις του πατέρα του, ο ίδιος προσπάθησε να τις κρατήσει ...

... ιδιαίτερη ασφάλεια επί παντός καιρού, προέρχεται εκ των λέξεων παν + ορμίζομαι (με ασφάλεια), όπως είναι για παράδειγμα ο μεγάλος και ασφαλής όρμος της ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

ormizo, ormizw


Synonyme zu: ορμίζω

ορμίζω

αγκυροβολώ

προσορμίζομαι

εφορμώ

επιτίθεμα

Ξεκινώ

αρχίζω


Deutsche Synonyme zu: ορμίζω

öffnen anbrechen anfangen köpfen (Flasche) aufmachen lancieren einleiten einführen herbeiführen eröffnen introduzieren einarbeiten beginnen einsetzen in Gang kommen starten (mit) losgehen losbrechen anheben entbrennen (Streit) loslegen (in etwas) einsteigen starten (eine Sache/mit einer Sache) anfangen darangehen zu (etwas) aufnehmen (etwas) antreten in Angriff nehmen (eine Sache) angehen (sich) daranmachen (zu) (etwas) anpacken an etwas gehen (den) Startschuss geben durchstarten herangehen an (etwas) angreifen zur Tat schreiten anheben (Gesang) eröffnen (Diskussion) einsteigen in (Debatte) aufnehmen (Gespräche, Verhandlungen, die Arbeit) rennen laufen eilen spurten rasen stürmen jagen schnell laufen wetzen pesen fetzen hasten sprinten die Beine in die Hand nehmen flitzen sausen dahinpreschen fitschen zischen fegen schießen stieben pfeifen hetzen galoppieren fliegen huschen schnellen hechten Hackengas geben Gummi geben düsen preschen fix machen (sich) ranhalten (sich) beeilen (die) Hufe schwingen schnell machen (sich) sputen (sich) tummeln hinnemachen (die) Beine in die Hand nehmen voranmachen (sich) überschlagen (sich) abhetzen reinhauen Dampf machen pressieren (mit) drängen eilig sein anwerben beschäftigen einem Bewerber eine Chance geben engagieren rekrutieren anheuern anstellen einstellen in Lohn und Brot nehmen dingen berufen (auf einen Lehrstuhl) verpflichten unter Vertrag nehmen

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15