μετα-  (meta-)  


Beispielsätze μετα

Ωραία! Θα το μετανιώθεις.

Αυτό θα το μετανιώσεις!

Δεν βλέπεις, κακομοίρη μου, ότι σε εκμεταλλεύονται;

Quelle: enteka, enteka, enteka


Anzeige

Weiterführende Links

Griechische Definition von μεταμετα

Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15