μεγαλώνω Verb  [megalono, meralono, megalwnw]

  Verb
(8)
  Verb
(3)
aufziehen (ugs.)
  Verb
(3)
  Verb
(2)
  Verb
(1)
(0)

Etymologie zu μεγαλώνω

μεγαλώνω μεγάλος + -ώνω


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu μεγαλώνω

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
μεγαλώνωμεγαλώνουμε, μεγαλώνομε
μεγαλώνειςμεγαλώνετε
μεγαλώνειμεγαλώνουν(ε)
Imper
fekt
μεγάλωναμεγαλώναμε
μεγάλωνεςμεγαλώνατε
μεγάλωνεμεγάλωναν, μεγαλώναν(ε)
Aoristμεγάλωσαμεγαλώσαμε
μεγάλωσεςμεγαλώσατε
μεγάλωσεμεγάλωσαν, μεγαλώσαν(ε)
Per
fekt
έχω μεγαλώσειέχουμε μεγαλώσει
έχεις μεγαλώσειέχετε μεγαλώσει
έχει μεγαλώσειέχουν μεγαλώσει
Plu
per
fekt
είχα μεγαλώσειείχαμε μεγαλώσει
είχες μεγαλώσειείχατε μεγαλώσει
είχε μεγαλώσειείχαν μεγαλώσει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα μεγαλώνωθα μεγαλώνουμε, θα μεγαλώνομε
θα μεγαλώνειςθα μεγαλώνετε
θα μεγαλώνειθα μεγαλώνουν(ε)
Fut
ur
θα μεγαλώσωθα μεγαλώσουμε, θα μεγαλώσομε
θα μεγαλώσειςθα μεγαλώσετε
θα μεγαλώσειθα μεγαλώσουν
Fut
ur II
θα έχω μεγαλώσειθα έχουμε μεγαλώσει
θα έχεις μεγαλώσειθα έχετε μεγαλώσει
θα έχει μεγαλώσειθα έχουν μεγαλώσει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να μεγαλώνωνα μεγαλώνουμε, να μεγαλώνομε
να μεγαλώνειςνα μεγαλώνετε
να μεγαλώνεινα μεγαλώνουν(ε)
Aoristνα μεγαλώσωνα μεγαλώσουμε, να μεγαλώσομε
να μεγαλώσειςνα μεγαλώσετε
να μεγαλώσεινα μεγαλώσουν(ε)
Perfνα έχω μεγαλώσεινα έχουμε μεγαλώσει
να έχεις μεγαλώσεινα έχετε μεγαλώσει
να έχει μεγαλώσεινα έχουν μεγαλώσει
Imper
ativ
Presμεγάλωνεμεγαλώνετε
Aoristμεγάλωσεμεγαλώστε, μεγαλώσετε
Part
izip
Presμεγαλώνοντας
Perfέχοντας μεγαλώσει
InfinAoristμεγαλώσει

Griechische Definition zu μεγαλώνω

μεγαλώνω [meγalóno] Ρ1α μππ. μεγαλωμένος : ANT μικραίνω. 1α. αυξάνω τις διαστάσεις: Xρειάζεται να μεγαλώσουμε λίγο το σαλόνι γκρεμίζοντας τον τοίχο. β. αυξάνονται οι διαστάσεις μου: Mεγάλωσαν τα μαλλιά σου· θέλουν κόψιμο, μάκρυναν. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback