λαϊκός Adj.  [laikos]

  Adj.
(1)
  Adj.
(1)
(0)
  Adj.
(0)

Etymologie zu λαϊκός

λαϊκός Koine-Griechisch altgriechisch λαός


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.


Grammatik

Noch keine Grammatik zu λαϊκός.Griechische Definition zu λαϊκός

λαϊκός, επίθ.· λαγικός.

Που δεν είναι ιερωμένος ή μοναχός, «κοσμικός»:
κανείς άνθρωπος λαϊκός ουδέν ημπορεί να δώσει πράγμαν αγιασμένον (Ασσίζ. 40624
(συνηθέστ. στο αρσ. ως ουσ.):
λαϊκοί να πάσινε να γίνου καλογέροι (Τζάνε, Κρ. πόλ. 23524).
[μτγν. επίθ. λαϊκός. Η λ. και σήμ.]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback