λαμβάνω  

  • erhalten
    upvotedownvote

Beispielsätze

Μπορώ να το επαναλαμβάνω ξανά και ξανά.

Αναλαμβάνω το λογαριασμό.

Quelle: glavkos, mululatv


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

lamvano, lambanw


Deutsche Synonyme zu: λαμβάνω

wahren erhalten bewahren verewigen eternisieren aufbewahren in Verwahrung nehmen behalten asservieren lagern aufheben verwahren nicht wegschmeißen nicht wegwerfen beibehalten einbehalten kriegen beziehen bekommen abbekommen (jemandem) zuteil werden erlangen


Grammatik

Ενεργητικός Ενεστώτας
προσωπικές
εγκλίσεις
οριστική υποτακτική ευκτική προστακτική
ἐγώ
λαμβάνω
λαμβάνω
λαμβάνοιμι
-
σύ
λαμβάνεις
λαμβάνῃς
λαμβάνοις
λάμβανε
οὖτος
λαμβάνει
λαμβάν
λαμβάνοι
λαμβανέτω
ἡμεῖς
λαμβάνομεν
λαμβάνωμεν
λαμβάνοιμεν
-
ὑμεῖς
λαμβάνετε
λαμβάνητε
λαμβάνοιτε
λαμβάνετε
οὗτοι
λαμβάνουσι(ν)
λαμβάνωσι(ν)
λαμβάνοιεν
λαμβανόντων / λαμβανέτωσαν
ονοματικοί
τύποι
απαρέμφατο μετοχή
λαμβάνειν
λαμβάνων
λαμβάνουσα
λαμβάνον
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15