κρίμα Adv.  [krima]

  Adj.
(892)
{die}    Subst.
(9)
{das}    Subst.
(9)

Etymologie zu κρίμα

κρίμα altgriechisch κρίμα


GriechischDeutsch
Μια μικρή κρίμα δεδομένου ότι θα ήταν ενδιαφέρον να μάθουμε πώς προέκυψε η γλώσσα τους.Bisschen schade, denn es wäre interessant zu wissen, haben, wie ihre Sprache entstanden.

Übersetzung nicht bestätigt

Είναι κρίμα για εκείνους των οποίων η φιλοδοξία είναι αποκλειστικά και μόνο για να είναι ένα θεωρηθεί ως γκουρού δεν παίρνετε ένα φύλλο από το βιβλίο σας, αντί να προσπαθούν συνεχώς να βάλουν το χέρι στις τσέπες Thier μας με την επόμενη πρέπει να έχει σωρό ...Es ist schade, diejenigen, deren wahres Ziel ist soley zu sein a gesehen als Guru nicht statt ein Blatt aus Ihrem Buch immer wieder versucht, thier Hand in der Tasche mit dem nächsten tauchen müssen Haufen haben ...

Übersetzung nicht bestätigt

Σε ότι ίσως ίσως ακόμη και κρίμα που δεν λειτουργεί, τουλάχιστον όχι όσο θα έπρεπε.Damals Vielleicht vielleicht auch schade, dass nicht funktioniert, zumindest nicht wie es sollte.

Übersetzung nicht bestätigt

Για να είμαι ειλικρινής, είναι ένα μεγάλο κρίμα πολλοί γάτα με την ηλικία.Um ehrlich zu sein ist es sehr schade, viele Katzen mit dem Alter.

Übersetzung nicht bestätigt

αλλιώς θα ήταν πραγματικά κρίμα για τον εαυτό σας.sonst wär es um dich wirklich schade.

Übersetzung nicht bestätigt

Griechische Definition zu κρίμα

κρίμα το [kríma] : I1. πράξη αξιόμεμπτη, κυρίως ως παράβαση θείας εντολής ή ηθικής επιταγής· αμαρτία: Είναι ασυγχώρητα τα κρίματά της. Ήρθα να πω το κρίμα μου. Tο φιλί δεν είναι κρίμα. Tο κρίμα μου το λέω, την αμαρτία μου. ΦΡ το κρίμα στο λαιμό (σου), (σε) καθιστώ υπεύθυνο για κτ., για το οποίο εγώ διαφωνώ, εσύ όμως επιμένεις να γίνει (ή να μη γίνει). [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback