κανονίζω  (kanonizo, kanonizw)  

Synonyme zu κανονίζω

Noch keine Synonyme

Deutsche Synonyme zu κανονίζω

aufstellen ordnen aufbauen systematisieren strukturieren arrangieren rangieren serialisieren zusammenstellen gestalten gliedern anordnen einrichten aufreihen anlegen realisieren sequentialisieren sequenzialisieren in eine Reihenfolge bringen organisieren sortieren gruppieren kommissionieren hinstellen katalogisieren in einen Katalog aufnehmen registrieren unterteilen erfassen aufgliedern einordnen situieren aufklaren aufräumen Ordnung schaffen klar Schiff machen auf Vordermann bringen (die Dinge) in Ordnung bringen regeln beherrschen herrschen managen regulieren reglementieren steuern schalten (technisch) anweisen vorgeben entscheiden aufzwingen bestimmen diktieren veranlassen verordnen vorschreiben verfügen festlegen das letzte Wort haben (über etwas) befinden (jdm. etw.) verpassen (sich) kümmern erledigen in die Hand nehmen ausführen rüberbringen klarmachen vermitteln herüberbringen konkretisieren darlegen (jemandem etwas) verklickern verklugfiedeln präzisieren erläutern explizieren erklären (jemandem etwas) beibringen darbringen anschleppen beibringen herbeischaffen beschaffen herbeiholen ankarren herankarren herschaffen an Ort und Stelle schaffen hertransportieren herholen weitergeben tradieren übermitteln überliefern durchstellen weiterverbinden verbinden verfechten rechtfertigen eintreten für vertreten verteidigen (sich für etwas) aussprechen (sich) hinter etwas stellen stehen für soutenieren unterrichten einbläuen lehren dozieren näherbringen


Beispielsätze κανονίζω

Quelle: Wikipedia

... δάσκαλοι της Ευρώπης ήταν συχνά οργανωμένοι σε σωματεία, μέσω των οποίων κανονιζόταν η μίσθωσή τους. Σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό, αρχαιότερα πανεπιστήμια ...

... Χριστίνας, όταν όλοι υποτίθεται ότι ξεχνούν τα γενέθλιά της και η ίδια κανονίζει να βρεθεί στο σπίτι της με τον Αντώνη. Όμως, οι υπόλοιποι απλώς της κάνουν ...

... η πρώτη περιοχή εκτός Παρισιού που είχε «παρλαμέντ» (κοινοβούλιο) που κανόνιζε θέματα δικαστικά, φορολογικά κ.λπ. Η Κομητεία της Τουλούζης αναπτύχθηκε ...


Beispielsätze regulatorische

Quelle: Wikipedia

... Bereich Qualitätsmanagement Titel Medizinprodukte – Qualitätsmanagementsysteme – Anforderungen für regulatorische Zwecke Letzte Ausgabe 2016-03 ISO 13485 ...

... Regulatorische T-Zellen (TReg), früher auch als Suppressor-T-Zellen bezeichnet, sind eine spezialisierte Untergruppe der T-Zellen. Sie haben die Funktion ...

... besitzt. Die europäische Kommission veröffentlicht gemäß Artikel 30 regulatorische und technische Standards (RTS) als delegierte Rechtsakte, um die Inhalte ...


Anzeige

Weiterführende Links

Griechische Definition von κανονίζωκανονίζω

Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15