θέλησις  

 • Lust
  upvotedownvote
 • verlangen
  upvotedownvote
 • Wille
  upvotedownvote
 • Zustimmung
  upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... φιλοσοφίας». Ο Φρίντριχ Νίτσε αναφέρει τον Θεάγη (125e8-126a4) στο έργο του Η θέλησις της δυνάμεως §958: εὐξαίμην μὲν ἂν οἶμαι ἔγωγε τύραννος γενέσθαι, μάλιστα ...

... χρειάζονται πλέον σιδηρά παραπετάσματα. Πιστεύω ότι η ορθοφροσύνη και η καλή θέλησις θα επικρατήσουν πανταχόθεν και θα εξασφαλίσουν την ειρήνην. - Αμήν, προσέθεσεν ...

... παρεβιάσθη το δημοκρατικόν πολίτευμα της χώρας, εστραγγαλίσθη η αληθής θέλησις του ελληνικού λαού και μετεβλήθη η λαϊκή μειοψηφία της ΕΡΕ εις κοινοβουλευτικήν ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

thelisis, thelhsis


Deutsche Synonyme zu: θέλησις

Amüsement Begeisterung Freude Faszination Fez Genuss Vergnügen Gaudi Belustigung Entzücken Pläsier Lust Bock Spaß Spass Wohlgefallen Erheiterung Hang Begierde Verlangen Neigung Geneigtheit Affinität Tendenz Anziehung (auf etwas) pochen (auf etwas) beharren fordern (sich etwas) ausbedingen (auf etwas) bestehen insistieren (auf etwas) dringen (etwas) reklamieren einfordern abverlangen (sich auf etwas) kaprizieren (auf etwas) drängen (sich auf etwas) versteifen Forderung stellen anmahnen beanspruchen anfordern abfordern postulieren Anspruch erheben (auf) erbitten (sich) ausbitten Sehnsucht Begehren Sehnen Drang Bedarf Bedürfnis Gier Wunsch Durst gebieten voraussetzen benötigen bedürfen erfordern bedingen nötig haben erheischen beantragen einverlangen Wille Entschluss Urteil Beschluss Entscheidung Entscheid Ratschluss das letzte Wort Entschlossenheit Zusage Anerkennung Zustimmung Einverständnis Einhaltung Befolgung Befürwortung Billigung Segen Bewilligung grünes Licht Freigabe Erlaubnis Signale stehen auf grün Abnahme Akzeptanz Bejahung Wohlwollen Zuspruch Entgegenkommen Zusagung Affirmation Bekräftigung Bestätigung Beipflichtung Anklang Sympathie Übereinstimmung Konsens Konsensus Einigkeit Einklang Harmonie Konformität Gleichgestimmtheit Einhelligkeit Einmütigkeit Einstimmigkeit Eintracht Einvernehmen Übereinkommen Konformismus traute Harmonie

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15