εισηγούμαι Verb  [isigume, isirume, eishgoymai]

  Verb
(1)
  Verb
(0)
  Verb
(0)
  Verb
(0)

GriechischDeutsch
. (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνοντας την παρουσίαση αυτής της δέσμης οδηγιών, η οδηγία για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών, την οποία έχω την τιμή να εισηγούμαι, αποτελεί ουσιαστικά την αιχμή της παρούσας δέσμης οδηγιών.Herr Präsident, die Richtlinie über den Universaldienst und Nutzerrechte im abschließenden Teil dieses Richtlinienpakets, über die zu berichten ich die Ehre habe, nimmt im gesamten Paket eine Spitzenstellung ein.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu εισηγούμαι

εισηγούμαι [isiγúme] .9β : παρουσιάζω και αναπτύσσω σε άλλους (συνήθ. στη διάρκεια μιας συζήτησης, σύσκεψης κτλ.) πρόταση, γνώμη κτλ. και τους ζητώ να την αποδεχτούν ή να την εγκρίνουν· προτείνω: Εισηγήθηκε την απόρριψη της πρότασής τους. Θα εισηγηθώ στο συμβούλιο να αποδεχτεί το αίτημά σας. || κάνω εισήγηση: Θα εισηγηθώ υπέρ της πρότασής σας.

[λόγ. < αρχ. εἰσηγοῦμαι]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback