δραστηριότητα  (drastiriotita, thrastiriotita, drasthriothta)  


Beispielsätze δραστηριότητα

... 53,8%. Στις παράλιες περιοχές, πέριξ του Στρυμονικού κόλπου, η γεωργική δραστηριότητα έχει εγκαταλειφθεί λόγω της ανάπτυξης του τουρισμού. Οι οικισμοί ...

... διαφορετικών ειδών συμβαλλόμενοι. Εταιρίες των οποίων η δραστηριότητα έχει άμεση σχέση με το υποκείμενο εμπόρευμα, κερδοσκόποι που βρίσκουν ευκαιρίες στις ...

... άτομα τα οποία την εξασκούσαν, περίπου, δηλαδή, το 3,5% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού. Η σύγχρονη αλιευτική δραστηριότητα επικεντρώνεται στην αλιεία ...

Quelle: Wikipedia


Beispielsätze Aktivität

... Das Gehirn steuert die Bewegungen und die Körperfunktionen und ist das Zentrum der intellektuellen Aktivität und des Bewusstseins. ...

... Welche Aktivität üben Sie die meiste Zeit aus? ...

... Die Aktivität bei internationalen Organisationen ist im Allgemeinen positiv. ...

Quelle: al_ex_an_der, Zaghawa, al_ex_an_der


Weiterführende Links

Griechische Definition von δραστηριότηταδραστηριότηταWas denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15