αποχαύνωση  

  • Abwertung
    upvotedownvote
  • Ermattung
    upvotedownvote
  • Erstarrung
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... αντίληψη και τη διάθεση, μηδαμινή διανοητική και μνημονική εξασθένηση, αποχαύνωση, νάρκωση ή υπερδιέγερση, μόνο μερική, μηδαμινές παρενέργειες στο αυτόνομο ...

... χρησιμοποιήθηκαν ποτέ στη μάχη, πιστεύει ότι η Γαλλία βρίσκεται σε μια κατάσταση αποχαύνωσης και προδοσίας και αποφασίζει να την εγκαταλείψει. Η κυβέρνηση του Βισύ ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

apochavnosi, apoxaynwsh


Deutsche Synonyme zu: αποχαύνωση

Entwertung Abwertung Diskreditierung Devaluation Ermattung Entkräftung Schwäche Schwachheit Steifigkeit Erstarrung Steifheit Stillstand Bewegungslosigkeit Starre Stagnation


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ αποχαύνωση αποχαυνώσεις
Genitiv αποχαύνωσης
& αποχαυνώσεως
αποχαυνώσεων
Akkusativ αποχαύνωση αποχαυνώσεις
Vokativ αποχαύνωση αποχαυνώσεις
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15