αποποίηση  

  • Ablehnung
    upvotedownvote
  • Haftungsausschluss
    upvotedownvote
  • Verzicht
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Επαιτικά τάγματα ονομάστηκαν μοναστικά τάγματα των οποίων βασική αρχή ήταν η αποποίηση κάθε περιουσίας (ατομικής ή συλλογικής) και η εναπόθεση της επιβίωσής ...

... έδωσε ως πρόσοδο (appanage) το μαργραβάτο της Μοραβίας με αντάλλαγμα την αποποίηση των δικαιωμάτων του στον Βοημικό θρόνο. Ο Ιωάννης-Ερρίκος έκανε τρίτο ...

... άλλοτε πιο φωτεινά. Οι πίνακες του Διαμαντόπουλου διακρίνονται για την αποποίηση κάθε κλασικής έκφρασης και την παρουσίαση της ανθρώπινης μορφής με μια ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

apopiisi, apopoihsh


Deutsche Synonyme zu: αποποίηση

Absage Verneinung Verweigerung Rückweisung Ablehnung Weigerung Zurückweisung Gegnerschaft Frontstellung Opposition Disclaimer Haftungsausschluss Verzicht Übertragung Aufgabe Preisgabe

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15