αποδέχομαι  Verb  [apodechome, apothechome, apodexomai]

  Verb
(4)

Etymologie zu αποδέχομαι

αποδέχομαι altgriechisch ἀποδέχομαι ἀπό + δέχομαι


GriechischDeutsch
Θα ήθελα να διευκρινίσω τι ακριβώς αποδέχομαι.Ich möchte nun näher darauf eingehen, was ich im Einzelnen annehmen kann.
Επομένως, αποδέχομαι ευχαρίστως για παράδειγμα την τροπολογία 11, διότι ο ακριβέστερος προσδιορισμός των όρων "παραγωγός" και "εκμετάλλευση" συμβάλλει αισθητά στην καλύτερη κατανόηση του κανονισμού.Daher kann ich beispielsweise den Antrag 11 gerne annehmen, weil eine genauere Bestimmung der Begriffe "Erzeuger" und "Erzeugungsbetrieb" wesentlich zum besseren Verständnis der Verordnung beiträgt.

Synonyme zu αποδέχομαι

Noch keine Synonyme

Ähnliche Wörter zu αποδέχομαι

Noch keine ähnlichen Wörter

Deutsche Synonyme zu αποδέχομαι

Noch keine deutschen Synonyme
Griechische Definition zu αποδέχομαι

αποδέχομαι [apoδéxome] Ρ3β παθ. αόρ. γ' πρόσ. (λόγ., σπάν.) και απεδέχθη, απεδέχθησαν, : 1.δέχομαι κτ. που μου προσφέρουν ή που μου προτείνουν: αποδέχομαι την πρόσκληση / το στοίχημα. αποδέχομαι την κληρονομιά. Δεν αποδέχτηκε το διορισμό του. Tα μουσεία δεν αποδέχονται έργα που προέρχονται από κλοπές. Ο Έλληνας υπουργός εξωτερικών απεδέχθη την πρόσκληση του Γάλλου ομολόγου του και θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο της χώρας. αποδέχομαι τους όρους της διαθήκης, τους εγκρίνω, δίνω τη συγκατάθεσή μου. [...]

http://www.greek-language.gr


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback