απλώνω  

  • ausbreiten
    upvotedownvote
  • auslegen
    upvotedownvote
  • legen
    upvotedownvote

Beispielsätze

Είμαι συνηθισμένος να ξαπλώνω αργά.

Ξαπλώνω πολύ νωρίς.

Ξαπλώνω νωρίς σήμερα.

Quelle: glavkos, ggia, ggia


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

aplono, aplwnw


Deutsche Synonyme zu: απλώνω

interpretieren auslegen deuten deuteln täfeln parkettieren dimensionieren lagern einbetten legen betten einlagern eingliedern einbinden einstellen stellen setzen tun lagern (auf, über)

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15