απελευθέρωση  

  • Befreiung
    upvotedownvote
  • Veröffentlichung
    upvotedownvote

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

apeleftherosi, apeleytherwsh


Deutsche Synonyme zu: απελευθέρωση

Befreiung Freistellung Dispens Rettung (von) Errettung Erlösung Entsetzung Entsatz (den) Belagerungsring durchbrechen Bekanntgabe Kundgabe Publikation Veröffentlichung Abdruck Druck Reproduktion Druckerzeugnis Druckwerk Abhandlung Paper Aufsatz Bericht Essay Artikel Herausgabe Release Verbreitung


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ απελευθέρωση απελευθερώσεις
Genitiv απελευθέρωσης
& απελευθερώσεως
απελευθερώσεων
Akkusativ απελευθέρωση απελευθερώσεις
Vokativ απελευθέρωση απελευθερώσεις
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15