{η}  ανταπόκριση Subst.  [antapokrisi, antapokrish]

{die}    Subst.
(303)
{die}    Subst.
(11)
{die}    Subst.
(2)
(0)
{die}    Subst.
(0)

Etymologie zu ανταπόκριση

ανταπόκριση Koine-Griechisch ἀνταπόκρισις ἀνταποκρίνομαι altgriechisch ἀποκρίνομαι, Passiv von ἀποκρίνω κρίνω (1. (Lehnbedeutung) französisch réponse 2,3. französisch correspondance)


GriechischDeutsch
Πρωτοποριακή έρευνα για τις αερομεταφορές του μέλλοντος: ανταπόκριση στις μακροπρόθεσμες προκλήσεις των αερομεταφορών, με την ανάπτυξη πιο ριζοσπαστικών, περιβαλλοντικά αποδοτικών, προσιτών και καινοτόμων τεχνολογικών συνδυασμών, ικανών να επηρεάσουν ουσιαστικά τη μελλοντική εξέλιξη του τομέα των εναέριων μεταφορών.Luftverkehr der Zukunft: Antworten auf die längerfristigen Herausforderungen im Luftverkehr durch radikalere, umweltfreundliche, zugängliche und innovative Kombinationen von Technologien, die zu maßgeblichen Fortschritten im Luftverkehr führen.

Übersetzung bestätigt

Δεδομένου ότι το αποσταλέν ερωτηματολόγιο συνάντησε χαμηλή ανταπόκριση και ότι μόνο ένας συνεργαζόμενος χρήστης απέστειλε παρατηρήσεις, συνάγεται το συμπέρασμα ότι η συνέχιση των μέτρων δεν θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στους χρήστες.In Anbetracht der geringen Zahl von Antworten auf den Fragebogen und der Kommentare des einzigen kooperierenden Verwenders wird der Schluss gezogen, dass die Aufrechterhaltung der Maßnahmen keine erheblichen Auswirkungen auf die Verwender hätte.

Übersetzung bestätigt

Η ανταπόκριση της CEPT στην εντολή περιλαμβάνεται στις εκθέσεις 40 και 41 της CEPT.Die Antwort der CEPT auf dieses Mandat wird in den CEPT-Berichten 40 und 41 dargelegt.

Übersetzung bestätigt

Δήλωση του εκπροσώπου της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για τις εξωτερικές υποθέσεις και την πολιτική ασφαλείας (ΥΕ) (θετική ανταπόκριση με την οποία χαιρετίζεται η υπογραφή και προσφέρεται διαθεσιμότητα πολιτικής και οικονομικής στήριξης στην εφαρμογή της μετάβασης, με την προϋπόθεση ολοκλήρωσής της)Erklärung des Pressesprechers der Hohen Vertreterin der Union für Außenund Sicherheitspolitik (positive Antwort, in der die Unterzeichnung begrüßt und die Bereitschaft bekräftigt wird, den Übergang – sofern er erfolgreich vollzogen wird – politisch und finanziell zu begleiten)

Übersetzung bestätigt

Θετική ανταπόκριση και ενεργός συμμετοχή της Ένωσης, σε συνεννόηση με την ΚΑΜΑ και την ΑΕ, για τον συντονισμό κοινής ανταπόκρισης εκ μέρους της Διεθνούς ΚοινότηταςPositive Antwort und aktive Beteiligung der EU in Abstimmung mit der SADC und der AU zwecks Koordinierung einer gemeinsamen Reaktion der internationalen Gemeinschaft

Übersetzung bestätigt

Griechische Definition zu ανταπόκριση

ανταπόκριση [andapókrisi] η, gen ανταπόκρισης & ανταποκρίσεως, pl ανταποκρίσεις (L)

① rare correspondence (syn αλληλογραφία):
έχετε ανταπόκριση με το φίλο σας που είναι στο εξωτερικό;
② (positive) response, responsiveness, return (near-syn ανταπόδοση 1c):
η έκκλησή του δεν εύρε ανταπόκριση there was no response to his appeal |
δεν εύρισκε ανταπόκριση, δεν εύρισκε πού να πιαστεί (Petsadivs) |
είχα μια συμπάθεια για σένα, που δεν εύρηκε ανταπόκριση ποτέ της (Xenop, adapted) |
είμαι ενθουσιασμένος από την ανταπόκρισή σας σ' αυτή την προσπάθεια που άνοιξα στην αγαπημένη μου Λακεδαίμονα (Theodorakop) |
η έξαρση της παναγιότητάς του (του πατριάρχη Aθηναγόρα) δεν θα ήταν τόσο γόνιμη, αν δεν εύρισκε ανταπόκριση στο Bατικανό (Palaiologos) |
η αγάπη για την οικογένεια και την πατρίδα και ακόμα τα θρησκευτικά και ανθρωπιστικά συναισθήματα προκαλούν μειωμένη ανταπόκριση (Louros) |
ακούμε μια φωνή που δεν είναι παρά ψίθυρος .. Mιλάει με το φυσικό κόσμο, βρίσκεται σε μυστική ανταπόκριση μαζί του (Chatzinis) |
στις μεγάλες ποιητικές του στιγμές ζήτησε ανταπόκριση από ψυχές κι από πνεύματα (id.) |
μια προσωπική έκφραση, σε πλήρη και πειστική ανταπόκριση προς το ρυθμό, την ατμόσφαιρα κλ (Sachinis)
ⓐ response in relations between sexes:
η αγάπη του δεν εύρισκε ανταπόκριση his love met w. no response |
της έκανε εξομολογήσεις, της έταζε κλ· από την άλλη πλευρά πλήρης ανταπόκριση |
αυτοκτονούν ερωτευμένοι που δεν βρίσκουν ανταπόκριση |
ένα ερωτικό πάθος χωρίς ανταπόκριση |
έρωτας (κεραυνοβόλος, αλλά) χωρίς ανταπόκριση |
ένα αίσθημα άρχισε να βρίσκει μια γλυκιά ανταπόκριση στην καρδιά της κόρης (Nirvanas) |
από τον ερωτευμένο συμβαίνει να λείπει η βεβαιότητα για την ανταπόκριση της αγαπημένης του (Chatzinis) |
οι περιποιήσεις και οι φροντίδες του βρίσκουν ανταπόκριση στην καρδιά της νέας κ' έτσι το ζευγάρι έπειτα από ένα χρόνο αρραβωνιάζεται (Sachinis) |
poem μα κάποιες καρδούλες τ' ακούνε (sc τα πουλάκια) | και σαν αδερφούλες μ' αυτά | και σαν ανταπόκριση να 'χουν | πρωί βράδυ μ' αυτά μοναχά | κλ (Palam)
ⓑ correspondence, parallel (syn αντιστοιχία):
χαρακτηριστική είναι η "ρευστή" απόδοση του χωρίς σκελετό σκαλισμένου κορμιού με τα απαλά καμπυλωμένα περιγράμματα και τις μαλακές και θαμπές (verschwommenen) επιφάνειες, που βρίσκουν ανταπόκριση σε αναρίθμητες μικρές αλεξανδρινές Aφροδίτες (LMarangou)
③ journal. correspondence, journadivst's dispatch, report or story of a correspondent:
ασχολείται με πολιτική ανταπόκριση |
διάβασα μια ανταπόκριση από τη Θεσσαλονίκη, την Kρήτη, τη Pώμη, την αμερικανική πρωτεύουσα |
θυμήθηκα την ανταπόκριση του Έρεμπουργκ στην πρωινή εφημερίδα (Tsirkas)
④ relation, correspondence:
μόνο με τη θεωρία της ανταποκρίσεως θα μπορούσε να συνταχθεί (correspondence theory of truth) |
ό,τι γνωρίζομε και θεωρούμε ως αληθινό ανταποκρίνεται σε κάτι αντικειμενικά υπαρκτό (FVoros) |
χάνεται η παλιά εναλλαγή από πλατιές και στενές επιφάνειες, που είχαν ανταπόκριση στην κύρια όψη (Tsakos) |
την ποτισμένη με ενέργεια υλικότητα του Aριστοδίκου τη διαβάζομε κιόλας στην πλαστική του διαμόρφωση, πλούσια από αμοιβαίες ανταποκρίσεις των μερών (Karouzos) |
πέρασε πολλή ώρα για να μπορέσω να βρω τη βαθιάν ανταπόκριση του τοπίου και του ναoύ (Kazantz)
⑤ theat response, communication, rapport, between performers and audience (near-syn επικοινωνία):
για πρώτη φορά μέσα σε τέσσερα χρόνια υπήρχε (στο Eθνικό Θέατρο) αυτό που λένε ανταπόκριση ηθοποιών και κοινού, αυτό που αποτελεί το μυστικό της επιτυχίας (Athanasiadis-N) |
αρχίζει η προσοχή, η συμμετοχή, η ανταπόκριση, αρχίζει η επικοινωνία σκηνής και πλατείας· ιδού το θέατρο! (id.) |
όπως οι θεατές δεν είναι πάντοτε οι ίδιοι, έτσι από τη μεριά των δημιουργών τα καλλιτεχνικά ρεύματα που τους εκφράζουν βρίσκονται σε μια ορισμένη ανταπόκριση με το κοινό τους (το διαφορετικό κάθε φορά) (Karouzos)
⑥ transportation connection:
το καΐκι έρχεται στην ώρα του ακριβώς, έχει ανταπόκριση με το λεωφορείο από τις Kαρυές (Kasdagdivs) |
πήγανε και στα καμποχώρια, ανταπόκριση δε βρήκαν (Sardedivs)
[fr kath ανταπόκρισις ← LK ἀνταπόκρισις (2nd c. AD +), der of ἀνταποκρίνομαι]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback