αντί   [anti]

(3999)
(3497)
(452)
(321)

Etymologie zu αντί

αντί altgriechisch ἀντί proto-indogermanisch *h₂énti


GriechischDeutsch
Οι βρετανικές αρχές ισχυρίζονται ότι χωρίς το λογαριασμό μεσεγγύησης και την παράταση των δανειακών διευκολύνσεων, είναι πιθανό να καταρρεύσει αντί να ενισχυθεί η αξία για τον μέτοχο και ότι, κατά συνέπεια, ενήργησαν με βάση εμπορικά κριτήρια.Ohne das Treuhandkonto und die aufgestockten Darlehensfazilitäten bestünde die Möglichkeit — so argumentieren die Behörden des Vereinigten Königreichs —, dass der Unternehmenswert verringert anstatt erhöht würde. Dementsprechend handelt es sich dabei um eine kaufmännisch korrekte Vorgangsweise.

Übersetzung bestätigt

Στο πλαίσιο αυτό, σε σημαντική μερίδα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, οι ΜΠΣ αποτελούν εμπόδιο στη διαμόρφωση του πραγματικού ανταγωνισμού, αντί να προωθήσουν τη μετάβαση στην ανταγωνιστική αγορά.Die PPA sind in dieser Beziehung — anstatt den Übergang des Elektrizitätssektors zu einem liberalisierten Markt zu fördern — vielmehr ein Hemmnis in der Entwicklung eines echten Wettbewerbs auf einem Großteil des Elektrizitätsmarkts.

Übersetzung bestätigt

Η στρατηγική απόφαση της SNCB να προχωρήσει σε αναδιάρθρωση της IFB αντί να την κηρύξει σε πτώχευση, ελήφθη αυτόνομα από τη διευθύνουσα επιτροπή της SNCB.Die strategische Entscheidung der SNCB, eine Umstrukturierung des Unternehmens IFB vorzunehmen, anstatt Konkurs anzumelden, wurde vom Vorstand der SNCB alleine getroffen.

Übersetzung bestätigt

«Όταν είναι εφικτό, προτιμάτε να επιδιορθώνετε τα υποδήματά σας, αντί να τα πετάτε.„Reparieren Sie Ihre Schuhe, soweit möglich, anstatt sie wegzuwerfen.

Übersetzung bestätigt

Οι οδηγίες ως προς τον «μηδενικό μετρητή» μπορούν να ακολουθούνται καταγράφοντας τη συσσωρευμένη κατανάλωση ενέργειας κατά τη συγκεκριμένη στιγμή αντί να μηδενίζεται πραγματικά ο μετρητής.Ein „Nullsetzen des Messgeräts“ kann auch erreicht werden, indem der bis zu diesem Zeitpunkt angefallene Stromverbrauch festgehalten wird, anstatt das Messgerät tatsächlich auf Null zu setzen.

Übersetzung bestätigtGrammatik

Noch keine Grammatik zu αντί.Griechische Definition zu αντί

αντί [andí] πρόθ.· παθαίνει έκθλιψη πριν από [a] (βλ. σημ. II)· (βλ. και αντι-) : χρησιμοποιείται κυρίως για να δηλώσει αντικατάσταση, αντίθεση προς αυτό που φυσιολογικά περιμένει κανείς και σύγκριση (εισάγει β' όρο σύγκρισης)· συντάσσεται: I1. με πρόταση που εισάγεται με το να, δηλώνει: α. αντικατάσταση: Διάβασε κάτι αντί να κάθεσαι έτσι. αντί να διαβάζει, παίζει. β. αντίθεση. ΠAΡ αντί να βογκάει το γαϊδούρι βογκάει το σαμάρι, όταν παραπονιέται κάποιος για κτ. που έχει υποστεί κάποιος άλλος. γ. σύγκριση: Kαλύτερα να φύγω αντί να περιμένω. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback