ανοιχτός  

  • geöffnet
    upvotedownvote
  • offen
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... ο παρεχόμενος πηγαίος κώδικας. Στην πράξη, τα περισσότερα προγράμματα ανοιχτού κώδικα παρέχονται δωρεάν και μπορούν να χαρακτηριστούν ελεύθερα. Ελεύθερο ...

... ορισμός για τα ανοιχτά πρότυπα: Το πρότυπο έχει υιοθετηθεί από ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό και η εξέλιξη του προκύπτει από μια ανοιχτή διαδικασία συζήτησης ...

... Ολλανδία, Πορτογαλία, Σλοβενία και Φινλανδία. Το σχέδιο απεικονίζει ένα ανοιχτό βιβλίο που συμβολίζει το κείμενο της συνθήκης πάνω σε ένα φόντο βασισμένο ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

anichtos, anoixtos


Deutsche Synonyme zu: ανοιχτός

geöffnet offen aufgeklappt offen stehend auf aufgesperrt nackt unverhüllt bloß kahl blank empfangend aufgeschlossen rezeptiv aufnahmefähig empfänglich aufnehmend gesprächsbereit offenherzig geradeheraus freimütig direkt frei heraus frei unverblümt gradheraus rundheraus schonungslos unverhohlen unumwunden unbeschönigt in aller Offenheit schlankweg (jemandem etwas) ins Gesicht (sagen) ohne Hemmung frank und frei (frei) von der Leber weg (so) wie (jemandem) der Schnabel gewachsen ist frei zum Munde heraus (ironisch altertümelnd) einfach drauflos auf gut Deutsch (gesagt) ungeschützt unabgeschlossen unversperrt unverschlossen unverriegelt nicht abgeschlossen nicht zugeschlossen nicht zugesperrt aper schneefrei abgetaut ungeklärt unklar klärungsbedürftig (bisher) nicht beantwortet ungelöst nicht entschieden steht im Raum bleibt dahingestellt freundlich leutselig kontaktfreudig extrovertiert sozial extravertiert begehbar betretbar befahrbar erreichbar zugänglich unverstellt ohne Hindernisse frei zugänglich nicht abgesperrt unbesetzt (Arbeitsplatz) zu besetzen vakant ausgeschrieben (Stelle) nicht besetzt in der Ausschreibung ansprechbar (Person) empfänglich (für) aufgeschlossen (für) (ein) hörendes Ohr (haben) sympathisch nett entgegenkommend

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15