ανέχομαι Verb  [anechome, anexomai]

  Verb
(25)
  Verb
(11)
  Verb
(10)
  Verb
(6)
  Verb
(3)
  Verb
(2)

Etymologie zu ανέχομαι

ανέχομαι altgriechisch ἀνέχομαι, Passiv von ἀνέχω ἀνά + ἔχω


GriechischDeutsch
Δεν μπορούμε πλέον να εθελοτυφλούμε εν προκειμένω, και δεν ανέχομαι πια να πληροφορούμαι για νέα κρούσματα γυναικών που τους ρίχνουν στο πρόσωπο οξύ οι σύζυγοί ή οι σύντροφοί τους ή για περιπτώσεις γυναικών που παραμορφώνονται και ακρωτηριάζονται.Wir dürfen unsere Augen nicht länger davor verschließen, und ich kann es einfach nicht mehr ertragen, immer neue Geschichten von Frauen zu hören, denen ihre Männer oder Freunde Säure ins Gesicht geschüttet haben oder die auf andere Weise entstellt oder verstümmelt wurden.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
αντέχω
υπομένω
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu ανέχομαι

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
ανέχομαιανεχόμαστε
ανέχεσαιανέχεστε, ανεχόσαστε
ανέχεταιανέχονται
Imper
fekt
ανεχόμουν(α)ανεχόμαστε, ανεχόμασταν
ανεχόσουν(α)ανεχόσαστε, ανεχόσασταν
ανεχόταν(ε)ανέχονταν, ανεχόντανε, ανεχόντουσαν
Aoristανέχθηκα, ανέχτηκαανεχθήκαμε, ανεχτήκαμε
ανέχθηκες, ανέχτηκεςανεχθήκατε, ανεχτήκατε
ανέχθηκε, ανέχτηκεανέχθηκαν/ανέχτηκαν, ανεχθήκαν(ε)/ανεχτήκαν(ε)
Per
fekt
έχω ανεχθεί
έχω ανεχτεί
έχουμε ανεχθεί
έχουμε ανεχτεί
έχεις ανεχθεί
έχεις ανεχτεί
έχετε ανεχθεί
έχετε ανεχτεί
έχει ανεχθεί
έχει ανεχτεί
έχουν ανεχθεί
έχουν ανεχτεί
Plu
per
fekt
είχα ανεχθεί
είχα ανεχτεί
είχαμε ανεχθεί
είχαμε ανεχτεί
είχες ανεχθεί
είχες ανεχτεί
είχατε ανεχθεί
είχατε ανεχτεί
είχε ανεχθεί
είχε ανεχτεί
είχαν ανεχθεί
είχαν ανεχτεί
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα ανέχομαιθα ανεχόμαστε
θα ανέχεσαιθα ανέχεστε, θα ανεχόσαστε
θα ανέχεταιθα ανέχονται
Fut
ur
θα ανεχθώ, θα ανεχτώθα ανεχθούμε, θα ανεχτούμε
θα ανεχθείς, θα ανεχτείςθα ανεχθείτε, θα ανεχτείτε
θα ανεχθεί, θα ανεχτείθα ανεχθούν(ε), θα ανεχτούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω ανεχθεί
θα έχω ανεχτεί
θα έχουμε ανεχθεί
θα έχουμε ανεχτεί
θα έχεις ανεχθεί
θα έχεις ανεχτεί
θα έχετε ανεχθεί
θα έχετε ανεχτεί
θα έχει ανεχθεί
θα έχει ανεχτεί
θα έχουν ανεχθεί
θα έχουν ανεχτεί
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να ανέχομαινα ανεχόμαστε
να ανέχεσαινα ανέχεστε, να ανεχόσαστε
να ανέχεταινα ανέχονται
Aoristνα ανεχθώ, να ανεχτώνα ανεχθούμε, να ανεχτούμε
να ανεχθείς, να ανεχτείςνα ανεχθείτε, να ανεχτείτε
να ανεχθεί, να ανεχτείνα ανεχθούν(ε), να ανεχτούν(ε)
Perfνα έχω ανεχθεί
να έχω ανεχτεί
να έχουμε ανεχθεί
να έχουμε ανεχτεί
να έχεις ανεχθεί
να έχεις ανεχτεί
να έχετε ανεχθεί
να έχετε ανεχτεί
να έχει ανεχθεί
να έχει ανεχτεί
να έχουν ανεχθεί
να έχουν ανεχτεί
Imper
ativ
Presανέχεστε
Aoristανέξουανεχθείτε, ανεχτείτε
Part
izip
Pres
Perf
InfinAoristανεχθεί, ανεχτείGriechische Definition zu ανέχομαι

ανέχομαι [anéxome] Ρ αόρ. ανέχτηκα, απαρέμφ. ανεχτεί : 1.δεν αντιδρώ σε κπ. ή σε κτ. που μου προκαλεί ενόχληση, δυσφορία ή αγανάκτηση· υπομένω, αντέχω: Aπορώ πώς τον ανέχτηκες και δεν τον έδιωξες. Δεν ανέχεται να την προσβάλλουν. Ο ελληνικός λαός δεν ανέχεται την καταπάτηση της ελευθερίας του. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback