ακολουθώ Verb  [akolutho, akoloythw]

  Verb
(88)
  Verb
(21)
  Verb
(2)
  Verb
(2)
  Verb
(0)
(0)

Etymologie zu ακολουθώ

ακολουθώ Katharevousa ἀκολουθῶ altgriechisch ἀκολουθέω-ῶ ἀκόλουθος α αθροιστικό + κέλευθος (οδός, πορεία)


GriechischDeutsch
Ηγεσία δεν σημαίνει ακολουθώ δημοφιλείς ή λαϊκίστικες τάσεις.Führungsfähigkeit heißt, nicht einfach populären oder populistischen Trends zu folgen.

Übersetzung bestätigt

Αν πιστεύετε ότι είμαι υποχρεωμένος να ακολουθώ τη γνώμη ενός και μόνον ινστιτούτου και να αγνοώ τις απόψεις όλων των υπολοίπων, τότε παρακαλώ να μου το πείτε και να με επιπλήξετε γι' αυτό.Wenn Sie der Meinung sind, dass ich dazu verpflichtet gewesen wäre, der Meinung eines Einzelinstituts zu folgen und der Meinung aller anderen nicht, dann dürfen Sie mir das sagen und dann dürfen Sie mich dafür tadeln.

Übersetzung bestätigt

Οπότε, έμαθα να ακολουθώ τις προσταγές του ενστίκτου μου, παρόλο που δεν μπορείς κατ' ανάγκη να τις εξηγήσεις ή να ξέρεις τι έκβαση θα έχουν.Ich lernte Intuitionen zu folgen, auch wenn man sie nicht unbedingt begründen kann oder weiß wohin sie führen werden.

Übersetzung nicht bestätigt

Έμαθα, όμως, να ακολουθώ τις επιταγές του ενστίκτου μου, χωρίς να κάνω υποθέσεις για την έκβαση που θα έχουν.Aber ich habe gelernt, der Intuition zu folgen aber niemals Vermutungen über das "wohin" anzustellen.

Übersetzung nicht bestätigt

Και όταν ξανάρχισα να ακολουθώ αυτές τις οκτώ αρχές, το μαύρο σύννεφο πάνω απο το κεφάλι μου εξαφανίστηκε.Und als ich wieder damit anfing, diesen acht Prinzipien zu folgen, verschwand die schwarze Wolke über mir.

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
παίρνω από πίσω
συνοδεύω
παρακολουθώ
πρεσβεύω
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
ακολούθως

Grammatik

Grammatik zu ακολουθώ

AktivPassiv
SingularPluralSingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
ακολουθάωακολουθάμε, ακολουθούμεακολουθιέμαιακολουθιόμαστε
ακολουθάςακολουθάτεακολουθιέσαιακολουθιέστε, ακολουθιόσαστε
ακολουθάει, ακολουθάακολουθάν(ε), ακολουθούν(ε)ακολουθιέταιακολουθιούνται, ακολουθιόνται
Imper
fekt
ακολουθούσα, ακολούθαγαακολουθούσαμε, ακολουθάγαμεακολουθιόμουν(α)ακολουθιόμαστε, ακολουθιόμασταν
ακολουθούσες, ακολούθαγεςακολουθούσατε, ακολουθάγατεακολουθιόσουν(α)ακολουθιόσαστε, ακολουθιόσασταν
ακολουθούσε, ακολούθαγεακολουθούσαν(ε), ακολούθαγαν, ακολουθάγανεακολουθιόταν(ε)ακολουθιόνταν(ε), ακολουθιούνταν, ακολουθιόντουσαν
Aoristακολούθησαακολουθήσαμεακολουθήθηκαακολουθηθήκαμε
ακολούθησεςακολουθήσατεακολουθήθηκεςακολουθηθήκατε
ακολούθησεακολούθησαν, ακολουθήσαν(ε)ακολουθήθηκεακολουθήθηκαν, ακολουθηθήκαν(ε)
Perf
ekt
έχω ακολουθήσειέχουμε ακολουθήσειέχω ακολουθηθείέχουμε ακολουθηθεί
έχεις ακολουθήσειέχετε ακολουθήσειέχεις ακολουθηθείέχετε ακολουθηθεί
έχει ακολουθήσειέχουν ακολουθήσειέχει ακολουθηθείέχουν ακολουθηθεί
Plu
perf
ekt
είχα ακολουθήσειείχαμε ακολουθήσειείχα ακολουθηθείείχαμε ακολουθηθεί
είχες ακολουθήσειείχατε ακολουθήσειείχες ακολουθηθείείχατε ακολουθηθεί
είχε ακολουθήσειείχαν ακολουθήσειείχε ακολουθηθείείχαν ακολουθηθεί
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα ακολουθάω, θα ακολουθώθα ακολουθάμε, θα ακολουθούμεθα ακολουθιέμαιθα ακολουθιόμαστε
θα ακολουθάςθα ακολουθάτεθα ακολουθιέσαιθα ακολουθιέστε, θα ακολουθιόσαστε
θα ακολουθάει, θα ακολουθάθα ακολουθάν(ε), θα ακολουθούν(ε)θα ακολουθιέταιθα ακολουθιούνται, θα ακολουθιόνται
Fut
ur
θα ακολουθήσωθα ακολουθήσουμε, θα ακολουθήσομεθα ακολουθηθώθα ακολουθηθούμε
θα ακολουθήσειςθα ακολουθήσετεθα ακολουθηθείςθα ακολουθηθείτε
θα ακολουθήσειθα ακολουθήσουν(ε)θα ακολουθηθείθα ακολουθηθούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω ακολουθήσειθα έχουμε ακολουθήσειθα έχω ακολουθηθείθα έχουμε ακολουθηθεί
θα έχεις ακολουθήσειθα έχετε ακολουθήσειθα έχεις ακολουθηθείθα έχετε ακολουθηθεί
θα έχει ακολουθήσειθα έχουν ακολουθήσειθα έχει ακολουθηθείθα έχουν ακολουθηθεί
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να ακολουθάω, να ακολουθώνα ακολουθάμε, να ακολουθούμενα ακολουθιέμαινα ακολουθιόμαστε
να ακολουθάςνα ακολουθάτενα ακολουθιέσαινα ακολουθιέστε, να ακολουθιόσαστε
να ακολουθάει, να ακολουθάνα ακολουθάν(ε), να ακολουθούν(ε)να ακολουθιέταινα ακολουθιούνται, να ακολουθιόνται
Aoristνα ακολουθήσωνα ακολουθήσουμε, να ακολουθήσομενα ακολουθηθώνα ακολουθηθούμε
να ακολουθήσειςνα ακολουθήσετενα ακολουθηθείςνα ακολουθηθείτε
να ακολουθήσεινα ακολουθήσουν(ε)να ακολουθηθείνα ακολουθηθούν(ε)
Perfνα έχω ακολουθήσεινα έχουμε ακολουθήσεινα έχω ακολουθηθείνα έχουμε ακολουθηθεί
να έχεις ακολουθήσεινα έχετε ακολουθήσεινα έχεις ακολουθηθείνα έχετε ακολουθηθεί
να έχει ακολουθήσεινα έχουν ακολουθήσεινα έχει ακολουθηθείνα έχουν ακολουθηθεί
Imper
ativ
Presακόλουθα, ακολούθαγεακολουθάτεακολουθιέστε
Aoristακολούθησε, ακολούθαακολουθήστεακολουθήσουακολουθηθείτε
Part
izip
Presακολουθώντας
Perfέχοντας ακολουθήσει
InfinAoristακολουθήσειακολουθηθεί

Griechische Definition zu ακολουθώ

ακολουθώ [akoluθó] -ούμαι : 1α.για κπ. ή για κτ. που πηγαίνει ή κινείται πίσω από κπ. ή από κτ. άλλο: Kάποιος άγνωστος / ένα αυτοκίνητο μας ακολουθούσε. Πολύς κόσμος ακολούθησε τον Επιτάφιο. Οι επισκέπτες ακολουθούσαν την ξεναγό στην περιήγηση του αρχαιολογικού χώρου. Ο σκύλος ακολουθεί τον αφέντη του. (έκφρ.) ακολουθώ κπ. με το βλέμμα μου, κατευθύνω το βλέμμα μου εκεί όπου κινείται κάποιος. ακολουθώ κπ. κατά βήμα* / πόδας*. || (μτφ.): Οι τύψεις τον ακολουθούσαν σε όλη τη ζωή του. β. πηγαίνω κάπου ύστερα από κπ. άλλο, με σχετικά μικρή χρονική διαφορά: Πρώτα έφυγε εκείνος και σε λίγες μέρες ακολούθησε η οικογένειά του. Πήγαινε εσύ κι εγώ θα ακολουθήσω. γ. συνοδεύω κπ.: H γυναίκα του τον ακολουθεί σε όλα τα ταξίδια του. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback