ακολουθώ  

  • jdm/einer Sache folgen
    upvotedownvote

Beispielsätze

Κοιμάμαι εύκολα κατά την διάρκεια που παρακολουθώ τηλεόραση.

Σπάνια παρακολουθώ ντοκιμαντέρ.

Παρακολουθώ τηλεόραση.

Quelle: ggia, musiclover, musiclover


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

akolutho, akoloythw

Ähnliche Worte

ακολούθως

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15