έναρξη  

  • Beginn
    upvotedownvote
  • Start
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... το ημερολόγιο της Γεζέρ, ανάγεται στον 10ο αι. (περ. 925 π.Χ.) κατά την έναρξη της Μοναρχικής Περιόδου, τον καιρό των βασιλέων Δαβίδ και Σολομώντα. Το ...

... καθώς και ξένοι αντιπρόσωποι, με τον βασιλιά Γεώργιο Α΄ να κηρύττει την έναρξη των Αγώνων μέσα σε θυελλώδεις ζητωκραυγές. Η 6η Απριλίου συνέπιπτε με ...

... Η Τελετή Έναρξης των Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 παραγματοποιήθηκε στις 13 Αυγούστου 2004 στο Ολυμπιακό Στάδιο στη Αθήνα (Ελλάδα). 1982 - Έτος ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

enarksi, enarksh


Deutsche Synonyme zu: έναρξη

Aktivierung Beginn In-Kraft-Treten Anbruch Anfang Start Keimzelle Startpunkt Ausgangspunkt Anschaltung Inbetriebnahme Einschaltung Abfahrt Aufbruch Abzug Abreise Fahrtbeginn Abflug Departure

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15