πλήρωση  

  • Erfüllung
    upvotedownvote
  • Füllung
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Γης, όταν ο πλανήτης ήταν ακόμη νεαρής ηλικίας και δεν είχε στερεοποιηθεί πλήρως. Ασυνήθιστα μεγάλη περιεκτικότητα σε ιρίδιο έχει βρεθεί στο γεωλογικό «όριο ...

... δεν είναι μακρύτερα από το γόνατο. Οι επικαλαμίδες πρέπει να καλύπτονται πλήρως από τις κάλτσες, να είναι κατασκευασμένες από καουτσούκ, πλαστικό ή παρόμοιο ...

... και χρησιμοποιείται για την μεταφορά υγρών σ’ αυτές ηλεκτρονικό όργανο πλήρωσης. Το όργανο προσαρμόζεται στην κορυφή του σιφωνίου. Συλλέγει την ποσότητα ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

plirosi, plhrwsh


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ πλήρωση πληρώσεις
Genitiv πλήρωσης
& πληρώσεως
πληρώσεων
Akkusativ πλήρωση πληρώσεις
Vokativ πλήρωση πληρώσεις
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15