ολοκληρώνω  

  •    fertig machen
  •    vollenden
  •    beenden
  •    zu Ende bringen

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

oloklirono, oloklhrwnw


Grammatik

απρόσωπες εγκλίσεις
απαρέμφατο (αόριστος)
ολοκληρώσει
μετοχή (ενεστώτας)
ολοκληρώνοντας
προσωπικές εγκλίσεις
πρόσωπο singular plural
α' β' γ' α' β' γ'
οριστική εγώ εσύ αυτός εμείς εσείς αυτοί
μονολεκτικοί
χρόνοι
ενεστώτας ολοκληρώνω ολοκληρώνεις ολοκληρώνει ολοκληρώνο(υ)με ολοκληρώνετε ολοκληρώνουν(ε)
παρατατικός ολοκλήρωνα ολοκλήρωνες ολοκλήρωνε ολοκληρώναμε ολοκληρώνατε ολοκλήρωναν, ολοκληρώναν(ε)
αόριστος ολοκλήρωσα ολοκλήρωσες ολοκλήρωσε ολοκληρώσαμε ολοκληρώσατε ολοκλήρωσαν, ολοκληρώσαν(ε)
περιφραστικοί
χρόνοι
εξακολουθητικός
μέλλοντας
θα ολοκληρώνω θα ολοκληρώνεις θα ολοκληρώνει θα ολοκληρώνο(υ)με θα ολοκληρώνετε θα ολοκληρώνουν(ε)
στιγμιαίος
μέλλοντας
θα ολοκληρώσω θα ολοκληρώσεις θα ολοκληρώσει θα ολοκληρώσο(υ)με θα ολοκληρώσετε θα ολοκληρώσουν(ε)
παρακείμενος α' έχω ολοκληρώσει έχεις ολοκληρώσει έχει ολοκληρώσει έχο(υ)με ολοκληρώσει έχετε ολοκληρώσει έχουν(ε) ολοκληρώσει
παρακείμενος β'
υπερσυντέλικος α' είχα ολοκληρώσει είχες ολοκληρώσει είχε ολοκληρώσει είχαμε ολοκληρώσει είχατε ολοκληρώσει είχαν(ε) ολοκληρώσει
υπερσυντέλικος β'
συντελεσμένος
μέλλοντας α'
θα έχω ολοκληρώσει θα έχεις ολοκληρώσει θα έχει ολοκληρώσει θα έχο(υ)με ολοκληρώσει θα έχετε ολοκληρώσει θα έχουν(ε) ολοκληρώσει
συντελεσμένος
μέλλοντας β'
υποτακτική εγώ εσύ αυτός εμείς εσείς αυτοί
περιφραστικοί
χρόνοι
ενεστώτας να ολοκληρώνω να ολοκληρώνεις να ολοκληρώνει να ολοκληρώνο(υ)με να ολοκληρώνετε να ολοκληρώνουν(ε)
αόριστος να ολοκληρώσω να ολοκληρώσεις να ολοκληρώσει να ολοκληρώσο(υ)με να ολοκληρώσετε να ολοκληρώσουν(ε)
παρακείμενος α' να έχω ολοκληρώσει να έχεις ολοκληρώσει να έχει ολοκληρώσει να έχο(υ)με ολοκληρώσει να έχετε ολοκληρώσει να έχουν(ε) ολοκληρώσει
παρακείμενος β'
προστακτική - (εσύ) - - (εσείς) -
μονολεκτικοί
χρόνοι
ενεστώτας ολοκλήρωνε ολοκληρώνετε
αόριστος ολοκλήρωσε ολοκληρώστε
περιφραστικός
χρόνος
παρακείμενος
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15