λαμβάνω  

  • erhalten
    upvotedownvote

Beispielsätze

Μπορώ να το επαναλαμβάνω ξανά και ξανά.

Αναλαμβάνω το λογαριασμό.

Quelle: glavkos, mululatv


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

lamvano, lambanw


Grammatik

Ενεργητικός Ενεστώτας
προσωπικές
εγκλίσεις
οριστική υποτακτική ευκτική προστακτική
ἐγώ
λαμβάνω
λαμβάνω
λαμβάνοιμι
-
σύ
λαμβάνεις
λαμβάνῃς
λαμβάνοις
λάμβανε
οὖτος
λαμβάνει
λαμβάν
λαμβάνοι
λαμβανέτω
ἡμεῖς
λαμβάνομεν
λαμβάνωμεν
λαμβάνοιμεν
-
ὑμεῖς
λαμβάνετε
λαμβάνητε
λαμβάνοιτε
λαμβάνετε
οὗτοι
λαμβάνουσι(ν)
λαμβάνωσι(ν)
λαμβάνοιεν
λαμβανόντων / λαμβανέτωσαν
ονοματικοί
τύποι
απαρέμφατο μετοχή
λαμβάνειν
λαμβάνων
λαμβάνουσα
λαμβάνον
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15