επισκόπηση  

  • Überblick
  • Querschnitt
  • Umfrage
  • Übersicht

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... ουρανίων χαρτών. Το 1950 οπότε η Επισκόπηση Βόνης επανεκδόθηκε, ο κατάλογος αυτός συμπληρώθηκε με ανάλογες επισκοπήσεις του Ν. ουρανίου ημισφαιρίου που ...

... 125-156 και Πούχνερ, «Επισκόπηση της ιστορίας του νεοελληνικού θεάτρου», ό.π., σελ. 366-370 Βλ. σχετικά Πούχνερ, «Επισκόπηση της ιστορίας του νεοελληνικού ...

... Μέχρι την ολοκλήρωση της Επισκοπήσεως των 2 Μικρών (Two Micron All Sky Survey, 2MASS), η POSS ήταν η πλέον εκτεταμένη επισκόπηση που είχε γίνει ποτέ. Στο ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

episkopisi, episkophsh


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ επισκόπηση επισκοπήσεις
Genitiv επισκόπησης
& επισκοπήσεως
επισκοπήσεων
Akkusativ επισκόπηση επισκοπήσεις
Vokativ επισκόπηση επισκοπήσεις
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15