ενέργεια  

  • Energie
    upvotedownvote
  • Macht
    upvotedownvote
  • Tat
    upvotedownvote

Beispielsätze

Σήμερα δεν έχω ενέργεια.

Η ηλιακή ενέργεια δε θέτει σε κίνδυνο το περιβάλλον.

Αυτή η γυναίκα ξεχειλίζει από ενέργεια.

Quelle: glavkos, mululatv, mululatv


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

energia, enerjia, energeia


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ ενέργεια ενέργειες
Genitiv ενέργειας ενεργειών
Akkusativ ενέργεια ενέργειες
Vokativ ενέργεια ενέργειες
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15