δείχνω  

  • zeigen

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... του μεγάρου απεικονίζονταν λατρευτές να μεταφέρουν δώρα. Όλα τα στοιχεία δείχνουν πως ο ἄναξ κατείχε κεντρική θέση στη μυκηναϊκή λατρεία ως οργανωτής και ...

... των πλανητών του Ηλιακού συστήματος και των δορυφόρων τους που ακολουθεί δείχνει την πρόοδο των ανακαλύψεων νέων ουράνιων σωμάτων κατά την διάρκεια της ...

... Οι στρατιωτικές μεταρρυθμίσεις του Γάιου Μάριου είχαν ως αποτέλεσμα να δείχνουν τα στρατεύματα μεγαλύτερη αφοσίωση στον διοικητή τους παρά στην ίδια την ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

dichno, thichno, deixnw

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15