χωρώ Verb  [choro, xwrw]

  Verb
(0)
  Verb
(0)
  Verb
(0)

Etymologie zu χωρώ

χωρώ mittelgriechisch χωράω αλλά και με τύπους του χωρέω altgriechisch χωρέω-χωρῶ χῶρος


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu χωρώ

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
χωράω, χωρώχωράμε, χωρούμε
χωράςχωράτε
χωράει, χωράχωράν(ε), χωρούν(ε)
Imper
fekt
χωρούσα, χώραγαχωρούσαμε, χωράγαμε
χωρούσες, χώραγεςχωρούσατε, χωράγατε
χωρούσε, χώραγεχωρούσαν(ε), χώραγαν, χωράγανε
Aoristχώρεσαχωρέσαμε
χώρεσεςχωρέσατε
χώρεσεχώρεσαν, χωρέσαν(ε)
Perf
ekt
έχω χωρέσειέχουμε χωρέσει
έχεις χωρέσειέχετε χωρέσει
έχει χωρέσειέχουν χωρέσει
Plu
perf
ekt
είχα χωρέσειείχαμε χωρέσει
είχες χωρέσειείχατε χωρέσει
είχε χωρέσειείχαν χωρέσει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα χωράω, θα χωρώθα χωράμε, θα χωρούμε
θα χωράςθα χωράτε
θα χωράει, θα χωράθα χωράν(ε), θα χωρούν(ε)
Fut
ur
θα χωρέσωθα χωρέσουμε, θα χωρέσομε
θα χωρέσειςθα χωρέσετε
θα χωρέσειθα χωρέσουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω χωρέσειθα έχουμε χωρέσει
θα έχεις χωρέσειθα έχετε χωρέσει
θα έχει χωρέσειθα έχουν χωρέσει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να χωράω, να χωρώνα χωράμε, να χωρούμε
να χωράςνα χωράτε
να χωράει, να χωράνα χωράν(ε), να χωρούν(ε)
Aoristνα χωρέσωνα χωρέσουμε, να χωρέσομε
να χωρέσειςνα χωρέσετε
να χωρέσεινα χωρέσουν(ε)
Perfνα έχω χωρέσεινα έχουμε χωρέσει
να έχεις χωρέσεινα έχετε χωρέσει
να έχει χωρέσεινα έχουν χωρέσει
Imper
ativ
Presχώρα, χώραγεχωράτε
Aoristχώρεσε, χώραχωρέστε
Part
izip
Presχωρώντας
Perfέχοντας χωρέσει
InfinAoristχωρέσει

Griechische Definition zu χωρώ

χωρώ [xoró] & -άω .5α : 1.(υπ. πργ.) διαθέτω αρκετό χώρο για να περιλάβω κπ. ή κτ. α. έχω συγκεκριμένη χωρητικότητα· παίρνωIII8: H αίθουσα χωράει χίλια άτομα. Tο δοχείο χωράει δύο λίτρα. Aυτό το ντουλάπι χωράει πολλά πράγματα. β. για κτ. που φοράμε και που το μέγεθός του είναι κατάλληλο ώστε να εφαρμόζει καλά· μπαίνω: Tα παπούτσια είναι μικρά, δε μου χωράνε. Xόντρυνε και δεν τον χωρούν τα ρούχα του. Tο καπέλο δε μου χωράει, γιατί είναι στενό. ΦΡ κπ. δεν τον χωράει ο τόπος, δεν μπορεί να σταθεί σε ένα μέρος από ανησυχία ή ανυπομονησία και θέλει να φύγει. κτ. δεν το χωράει ο νους μου, για ένα απρόσμενο γεγονός που δεν μπορούμε να το πιστέψουμε. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback