φορά  

  • Anlauf
    upvotedownvote
  • Mal
    upvotedownvote
  • Zeit
    upvotedownvote

Beispielsätze

Τι απαίσια συμπεριφορά!

Ένα άτομο περισσότερο ή λιγότερο δεν κάνει και μεγάλη διαφορά.

Δεν έχει καμία διαφορά όποιο και να διαλέξεις.

Quelle: Gaidouraki, npapachris, anmaretto


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

fora


Deutsche Synonyme zu: φορά

Anstrengung Bemühung Versuch Bestrebung Bestreben Bemühen Anlauf Fleck Zeichen Mal irgendwann zu einem unbestimmten Zeitpunkt an einem unbestimmten Zeitpunkt einmal Uhrzeit Zeit Tempus Zeitform Tempusform Zeitstufe Phase (zeitliches) Intervall Zeitlang Spanne Weile Zeitdifferenz Zeitspanne Dauer Zeitabstand (zeitlicher) Abstand Zeitraum Frist Periode Zeitabschnitt Zeitintervall Zeitdauer Zeitrahmen


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ φορά φορές
Genitiv φοράς φορών
Akkusativ φορά φορές
Vokativ φορά φορές
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15