φέρω  Verb  [fero, ferw]

Ähnliche Bedeutung wie φέρω


Beispielsätze φέρω

... Θα σας φέρω αμέσως το λογαριασμό. ...

... Θα το φέρω άμεσα. ...

... Μπορώ να σου φέρω ένα γιατρό. ...

Quelle: mululatv, mululatv, firefoxuser


Beispielsätze bringen

... Geben Sie so viel Wasser zu den Kartoffeln, dass sie bedeckt sind und bringen Sie es zum Kochen. ...

... Wieso bringen wir ihm nicht eine Flasche Wein mit? ...

... Dies ist unsere Chance, auf diesen Ruf zu antworten. Das ist unser Augenblick. Das ist unsere Zeit, unser Volk zurück zur Arbeit zu bringen und Chancen für unsere Kinder zu eröffnen, Wohlstand wiederherzustellen und die Sache des Friedens voranzubringen, den amerikanischen Traum zurückzugewinnen und diese fundamentale Wahrheit zu bekräftigen, dass wir aus vielen heraus eins sind, dass wir hoffen, während wir atmen. Und wenn wir auf Zynismus und Zweifel stoßen und auf diejenigen, die sagen, wir können das nicht, dass wir dann mit jenem zeitlosen Glauben antworten, der den Geist eines Volkes zusammenfasst: Ja, wir können. ...

Quelle: MUIRIEL, MUIRIEL, jerom

Grammatik


ΦΕΡΩ
I behave
AktivPassiv
SingularPluralSingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
φέρω, ferno">φέρνωφέρουμε, φέρομεφέρομαιφερόμαστε
φέρειςφέρετεφέρεσαιφέρεστε, φερόσαστε
φέρειφέρουν(ε)φέρεταιφέρονται
Imper
fekt
έφεραφέραμεφερόμουν(α)φερόμαστε, φερόμασταν
έφερεςφέρατεφερόσουν(α)φερόσαστε, φερόσασταν
έφερεέφεραν, φέραν(ε)φερόταν(ε)φέρονταν, φερόντανε, φερόντουσαν
Aoristέφεραφέραμεφέρθηκαφερθήκαμε
έφερεςφέρατεφέρθηκεςφερθήκατε
έφερεέφεραν, φέραν(ε)φέρθηκεφέρθηκαν, φερθήκαν(ε)
Per
fect
έχω φέρειέχουμε φέρειέχω φερθείέχουμε φερθεί
έχεις φέρειέχετε φέρειέχεις φερθείέχετε φερθεί
έχει φέρειέχουν φέρειέχει φερθείέχουν φερθεί
Plu
per
fect
είχα φέρειείχαμε φέρειείχα φερθείείχαμε φερθεί
είχες φέρειείχατε φέρειείχες φερθείείχατε φερθεί
είχε φέρειείχαν φέρειείχε φερθείείχαν φερθεί
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα φέρωθα φέρουμε, θα φέρομεθα φέρομαιθα φερόμαστε
θα φέρειςθα φέρετεθα φέρεσαιθα φέρεστε, θα φερόσαστε
θα φέρειθα φέρουν(ε)θα φέρεταιθα φέρονται
Fut
ur
θα φέρωθα φέρουμε, θα φέρομεθα φερθώθα φερθούμε
θα φέρειςθα φέρετεθα φερθείςθα φερθείτε
θα φέρειθα φέρουν(ε)θα φερθείθα φερθούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω φέρειθα έχουμε φέρειθα έχω φερθείθα έχουμε φερθεί
θα έχεις φέρειθα έχετε φέρειθα έχεις φερθείθα έχετε φερθεί
θα έχει φέρειθα έχουν φέρειθα έχει φερθείθα έχουν φερθεί
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να φέρωνα φέρουμε, να φέρομενα φέρομαινα φερόμαστε
να φέρειςνα φέρετενα φέρεσαινα φέρεστε, να φερόσαστε
να φέρεινα φέρουν(ε)να φέρεταινα φέρονται
Aoristνα φέρωνα φέρουμε, να φέρομενα φερθώνα φερθούμε
να φέρειςνα φέρετενα φερθείςνα φερθείτε
να φέρεινα φέρουν(ε)να φερθείνα φερθούν(ε)
Perfνα έχω φέρεινα έχουμε φέρεινα έχω φερθείνα έχουμε φερθεί
να έχεις φέρεινα έχετε φέρεινα έχεις φερθείνα έχετε φερθεί
να έχει φέρεινα έχουν φέρεινα έχει φερθείνα έχουν φερθεί
Imper
ativ
Presφέρεφέρετεφέρεστε
Aoristφέρεφέρτε, φέρετεφέρουφερθείτε
Part
izip
Presφέρονταςφερόμενος
Perfέχοντας φέρειφερμένος, -η, -οφερμένοι, -ες, -α
InfinAoristφέρειφερθεί

Person Wortform
Präsens ich hole
du holst
er, sie, es holt
Präteritum ich holte
Konjunktiv II ich holte
Imperativ Singular hole!
hol!
Plural holt!
Perfekt Partizip II Hilfsverb
geholt haben
Alle weiteren Formen: Flexion:holenPerson Wortform
Präsens ich habe
du hast
er, sie, es hat
Präteritum ich hatte
Konjunktiv II ich hätte
Imperativ Singular habe!
hab!
Plural habt!
Perfekt Partizip II Hilfsverb
gehabt haben
Alle weiteren Formen: Flexion:haben
Griechische Definition zu φέρω

φέρω [féro] -ομαι Ρ αόρ. έφερα, απαρέμφ. φέρει, (παθ. μόνο στο ενεστ. θ.) : (λόγ.) 1α. κρατώ, βαστώ, σηκώνω κτ.: (Δεν) κρίθηκαν ικανοί να φέρουν όπλα. || (κυριολ. και μτφ.): Είναι βαρύ το φορτίο που φέρει στους ώμους του. (έκφρ.) φέρω κτ. βαρέως*. φέρω κτ. εις πέρας*. β. στηρίζω, υποβαστάζω. [...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu φέρω

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15