υφίσταμαι Verb  [ifistame, yfistamai]

  Verb
(1)
(0)
  Verb
(0)
  Verb
(0)

Etymologie zu υφίσταμαι

υφίσταμαι altgriechisch ὑφίσταμαι


GriechischDeutsch
Ξέρω, όμως, να υφίσταμαι τις απώλειες με διακριτικότητα.Aber ich habe Erfahrung darin, Verluste schweigend zu erleiden.

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu υφίσταμαι

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
υφίσταμαιυφιστάμεθα
υφίστασαιυφίστασθε
υφίσταταιυφίστανται
Imper
fekt
υφιστάμηνυφιστάμεθα
υφίστασουφίστασθε
υφίστατουφίσταντο
Aoristυπέστην
υπέστης
υπέστηυπέστησαν
Perf
ekt
έχω υποστείέχουμε υποστεί
έχεις υποστείέχετε υποστεί
έχει υποστείέχουν υποστεί
Plu
perf
ekt
είχα υποστείείχαμε υποστεί
είχες υποστείείχατε υποστεί
είχε υποστείείχαν υποστεί
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα υφίσταμαιθα υφιστάμεθα
θα υφίστασαιθα υφίστασθε
θα υφίσταταιθα υφίστανται
Fut
ur
θα υποστώθα υποστούμε
θα υποστείςθα υποστείτε
θα υποστείθα υποστούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω υποστείθα έχουμε υποστεί
θα έχεις υποστείθα έχετε υποστεί
θα έχει υποστείθα έχουν υποστεί
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να υφίσταμαινα υφιστάμεθα
να υφίστασαινα υφίστασθε
να υφίσταταινα υφίστανται
Aoristνα υποστώνα υποστούμε
να υποστείςνα υποστείτε
να υποστείνα υποστούν(ε)
Perfνα έχω υποστείνα έχουμε υποστεί
να έχεις υποστείνα έχετε υποστεί
να έχει υποστείνα έχουν υποστεί
Imper
ativ
Presυφιστάσθε
Aoristυποστήσουυποστείτε
Part
izip
Presυφιστάμενος
Perf
InfinAoristυποστεί

Griechische Definition zu υφίσταμαι

υφίσταμαι [ifístame] Ρ μπε. υφιστάμενος* : (λόγ.) 1. υποβάλλομαι σε κτ. το οποίο έχει δυσάρεστες, αρνητικές επιπτώσεις: Ο άνθρωπος υφίσταται την επίδραση του περιβάλλοντος. Θα υποστείς τις συνέπειες των πράξεών σου. Έχει υποστεί πολλές διώξεις. Yποστήκαμε τα πάνδεινα. H αξιοπιστία του υπέστη δεινό πλήγμα. Θα υποστεί εγχείρηση, θα κάνει. Έχει υποστεί δύο εμφράγματα, έχει πάθει. υφίσταμαι πιέσεις, δέχομαι. || Aναγκαστικά θα τον υποστείς, ώσπου να γυρίσω, θα τον ανεχτείς. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback