υπόσχομαι Verb  [iposchome, yposxomai]

  Verb
(173)
  Verb
(3)
  Verb
(0)

Etymologie zu υπόσχομαι

υπόσχομαι Etymologie fehlt


GriechischDeutsch
Κυρία Πρόεδρε, καταρχάς εύχομαι καλή εργασία για τη σύνοδο που ξεκινάμε και υπόσχομαι να μιλάω μόνο όταν θα είναι απαραίτητο.Frau Präsidentin, zunächst wünsche ich uns für die soeben eröffnete Sitzungsperiode viel Erfolg, und dann möchte ich versprechen, dass ich nur das Wort ergreifen werde, wenn es unerlässlich ist.

Übersetzung bestätigt

Σας υπόσχομαι ότι οι ερχόμενες εβδομάδες θα βρίθουν δραστηριοτήτων.Ich kann Ihnen versprechen, dass die kommenden Wochen sehr intensiv sein werden.

Übersetzung bestätigt

Αυτό που όμως σας υπόσχομαι είναι πως θα την σκεφτώ.Ich versprechen Ihnen jedoch, sie zu überdenken.

Übersetzung bestätigt

Σας υπόσχομαι, κ. Elles, ότι ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου έχει πλήρη επίγνωση ότι απαιτείται απόφαση, και θα προεδρεύσει ο ίδιος από τις 11.00.Ich kann Ihnen versprechen, Herr Elles, daß der Parlamentspräsident sehr großen Wert darauf legt, daß eine Entscheidung getroffen wird, und er wird selbst ab 11.00 Uhr auf diesem Stuhl sitzen.

Übersetzung bestätigt

Έτσι, σας υπόσχομαι, κάντε το τώρα, δε θα το ξεχάσετε ποτέ, και για το υπόλοιπο της ζωής σας, τα πάντα θα είναι καλά, δεν θέλω να προβαίνω σε ψευδείς υποσχέσεις σε σας, αλλά θα είναι καλύτερα από το να μην απομνημονεύατε τους πίνακες πολλαπλασιασμού σας.Wenn ihr das jetzt macht, dann verspreche ich euch, dass ihr es nie mehr vergessen werdet und im restlichen Verlaufe eures Lebens wird alles na, ich will jetzt nicht zu viel versprechen aber es wird besser laufen, als wenn ihr die Tabellen nicht gelernt hättet.

Übersetzung nicht bestätigtGrammatik

Grammatik zu υπόσχομαι

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
υπόσχομαιυποσχόμαστε
υπόσχεσαιυπόσχεστε, υποσχόσαστε
υπόσχεταιυπόσχονται
Imper
fekt
υποσχόμουν(α)υποσχόμαστε, υποσχόμασταν
υποσχόσουν(α)υποσχόσαστε, υποσχόσασταν
υποσχόταν(ε)υπόσχονταν, υποσχόντανε, υποσχόντουσαν
Aoristυποσχέθηκαυποσχεθήκαμε
υποσχέθηκεςυποσχεθήκατε
υποσχέθηκευποσχέθηκαν, υποσχεθήκαν(ε)
Per
fekt
έχω υποσχεθείέχουμε υποσχεθεί
έχεις υποσχεθείέχετε υποσχεθεί
έχει υποσχεθείέχουν υποσχεθεί
Plu
per
fekt
είχα υποσχεθείείχαμε υποσχεθεί
είχες υποσχεθείείχατε υποσχεθεί
είχε υποσχεθείείχαν υποσχεθεί
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα υπόσχομαιθα υποσχόμαστε
θα υπόσχεσαιθα υπόσχεστε, θα υποσχόσαστε
θα υπόσχεταιθα υπόσχονται
Fut
ur
θα υποσχεθώθα υποσχεθούμε
θα υποσχεθείςθα υποσχεθείτε
θα υποσχεθείθα υποσχεθούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω υποσχεθείθα έχουμε υποσχεθεί
θα έχεις υποσχεθείθα έχετε υποσχεθεί
θα έχει υποσχεθείθα έχουν υποσχεθεί
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να υπόσχομαινα υποσχόμαστε
να υπόσχεσαινα υπόσχεστε, να υποσχόσαστε
να υπόσχεταινα υπόσχονται
Aoristνα υποσχεθώνα υποσχεθούμε
να υποσχεθείςνα υποσχεθείτε
να υποσχεθείνα υποσχεθούν(ε)
Perfνα έχω υποσχεθείνα έχουμε υποσχεθεί
να έχεις υποσχεθείνα έχετε υποσχεθεί
να έχει υποσχεθείνα έχουν υποσχεθεί
Imper
ativ
Presυπόσχεστε
Aoristυποσχέσουυποσχεθείτε
Part
izip
Presυποσχόμενος
Perf
InfinAoristυποσχεθεί

Griechische Definition zu υπόσχομαι

υπόσχομαι [ipósxome] Ρ αόρ. υποσχέθηκα, απαρέμφ. υποσχεθεί, μπε. υποσχόμενος στη σημ. 2 : 1.αναλαμβάνω με τη θέλησή μου την υποχρέωση να κάνω κτ. διαβεβαιώνοντας κπ. ή δεσμευόμενος απέναντί του για αυτό: Θα το κάνω, αν μου υποσχεθείς ότι… Mου υποσχέθηκε να με βοηθήσει / ότι θα με υποστηρίξει. Tου υποσχέθηκα ένα δώρο. Aν δεν μπορείς να κρατήσεις το λόγο σου, μην υπόσχεσαι. Aπ΄ όσα μας υποσχέθηκαν δεν έκαναν τίποτε. Δεν μπορώ να σου υποσχεθώ τίποτε. Θα προσπαθήσω, δε (σου) υπόσχομαι όμως τίποτε. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback