{η}  τσατίλα Subst.  [tsatila]

{der}    Subst.
(0)
{der}    Subst.
(0)
{das}    Subst.
(0)
{die}    Subst.
(0)

Etymologie zu τσατίλα

τσατίλα τσατίζω + -ίλα türkisch çatış (σύγκρουση, διαμάχη)


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
νεύρα
θυμός
τσαντίλα
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu τσατίλα

τσατίλα η [tsatíla] & τσαντίλα 2 η [tsadíla] Ο25α : (οικ.) θυμός, νεύρα: Tον περιμένω τόση ώρα και έχω μια τσατίλα / κάτι τσαντίλες!

[τσατ(ίζω), τσαντ(ίζω) -ίλα]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback