σύνθεση  

  • Erstellung
    upvotedownvote
  • Komposition
    upvotedownvote
  • Zusammensetzung
    upvotedownvote

Beispielsätze

Με τον βρασμό το νερό δεν αλλάζει τη χημική του σύνθεση.

Όλα τα φυτά διενεργούν φωτοσύνθεση;

Τα πράσινα φυτά διενεργούν φωτοσύνθεση.

Quelle: glavkos, musiclover, musiclover


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

sinthesi, synthesh


Deutsche Synonyme zu: σύνθεση

Anfertigung Produktion Fertigung Erstellung Herstellung Fabrikation Zubereitung Erzeugung Generierung Schaffung Hervorbringung Aufbau Komposition Anordnung Arrangement Positionierung Collage (aus/von) Verknüpfung Zusammensetzung Zusammenstellung Kombination Konstellation Titel Musikstück Stück Track Lied Kompositum


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ σύνθεση συνθέσεις
Genitiv σύνθεσης
& συνθέσεως
συνθέσεων
Akkusativ σύνθεση συνθέσεις
Vokativ σύνθεση συνθέσεις
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15