{die}  
Fabrikation
 Subst.

{η} κατασκευή Subst.
(8)
DeutschGriechisch
Achtung, nicht mit den Aktivitäten trocken wie Graffiti vergleichen kann, die ohne Vorbereitung und Ausbildung betreiben und Fabrikation sowie komplexere Muster, die viele qm Meter ist immer eine Sache von nicht mehr als ein paar Minuten, und jeder Fehler wird gesagt, "absorbiert" werden in die resultierende geometrische Form der Street-Art-Spray.Προσοχή, δεν συγκρίνεται με τις δραστηριότητες ξηρό όπως γκράφιτι, μπορεί οι οποίοι λειτουργούν χωρίς καμία προετοιμασία και την κατάρτιση, και την κατασκευή, καθώς και πιο πολύπλοκα σχήματα που καλύπτουν πολλά τετραγωνικά μετρητές είναι πάντοτε ένα θέμα όχι περισσότερο από μερικά λεπτά, καθώς και τυχόν σφάλμα λέγεται να "απορροφάται" στο προκύπτον γεωμετρικό σχήμα του δρόμου-art ψεκασμού.

Übersetzung nicht bestätigt

Darüber hinaus hat die liberale Demokratie zu der heutigen Konzentration der Macht in der Hand von Eliten geführt, die die Kontrolle über die politische Macht ausüben nicht zuletzt mit Hilfe der Massenmedien, die eine entscheidende Rolle bei der Fabrikation von Konsens und der Legitimierung der Entscheidungen der Elite spielen.[1]Außerdem habe ich in diesem Buch zu zeigen versucht, dass die Vorschläge der Linken zur Förderung der Zivilgesellschaft im gegenwärtigen Kontext der internationalisierten Marktwirtschaft völlig utopisch sind.Ακόμα, η φιλελεύθερη δημοκρατία έχει οδηγήσει στη σημερινή συγκέντρωση δύναμης στα χέρια των ελίτ που ελέγχουν την πολιτική εξουσία με τη βοήθεια των ΜΜΕ, τα οποία παίζουν έναν κρίσιμο ρόλο στην κατασκευή συναίνεσης και στη νομιμοποίηση των επιλογών των ελίτ.[1]Επιπλέον, όπως προσπάθησε να δείξει το βιβλίο αυτό, οι προτάσεις της Αριστεράς για την ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών είναι εντελώς ουτοπικές στο υπάρχον πλαίσιο της διεθνοποιημένης οικονομίας της αγοράς.

Übersetzung nicht bestätigt

Additive Fertigung wird als Schlüsseltechnologie für die digitale Fabrikation im Rahmen von dynamischen, dezentralen Lieferketten eingesetzt.Η ΠΚ αποτελεί βασική τεχνολογία για την ψηφιακή κατασκευή στο πλαίσιο δυναμικών, αποκεντρωμένων αλυσίδων εφοδιασμού.

Übersetzung bestätigt

Der Vorschlag basiert auf Artikel 95 des EG-Vertrages (Binnenmarkt), insofern er die Harmonisierung auf EU-Ebene der bei Fabrikation und Einsatz von Sportbooten zu beachtenden grundlegenden Anforderungen gewährleisten soll.Η πρόταση αυτή βασίζεται στο άρθρο 95 της Συνθήκης (εσωτερική αγορά) εφόσον προτείνει τη διασφάλιση εναρμονισμένης προσέγγισης στην ΕΕ για τις ουσιώδεις απαιτήσεις που πρέπει να τηρηθούν κατά την κατασκευή μηχανοκίνητων σκαφών που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της.

Übersetzung bestätigt

Die europä­ische Raumfahrtindustrie deckt den gesamten Produktionsprozess von Raumfahrtsystemen ab: von der Konzeption, über die Fabrikation bis zum Einsatz in der Wissenschaft und zur nutzbringenden Anwendung, z.B. im Bereich der Telekommunikation, Erdbeobachtung oder Navigation.Η ευρωπαϊκή διαστημική δραστηριότητα καλύπτει όλο το φάσμα της παραγωγής, από το σχεδιασμό των διαστημικών συστημάτων και την κατασκευή τους έως την επιστημονική έρευνα και τις εφαρμογές της με προστιθέμενη αξία, όπως οι τηλεπικοινωνίες, η παρατήρηση της γης και η πλοήγηση.

Übersetzung bestätigt

Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter.

Grammatik


Singular

Plural

Nominativdie Fabrikation

die Fabrikationen

Genitivder Fabrikation

der Fabrikationen

Dativder Fabrikation

den Fabrikationen

Akkusativdie Fabrikation

die Fabrikationen
Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback