συμπεριλαμβάνω Verb  [siberilamvano, symperilambanw]

  Verb
(0)
  Verb
(0)
(0)

Etymologie zu συμπεριλαμβάνω

συμπεριλαμβάνω Koine-Griechisch συμπεριλαμβάνω συν + περί + λαμβάνω


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu συμπεριλαμβάνω

συμπεριλαμβάνω [simberilamváno] -ομαι Ρ (βλ. περιλαμβάνω) : περιλαμβάνω, υπολογίζω ή κατατάσσω κπ. ή κτ. μαζί με άλλους ή με άλλα: Στην τιμή του δωματίου συμπεριλαμβάνεται και το πρωινό. Στην ανθολογία θα συμπεριληφθούν και έργα ξένων ποιητών. Στον κατάλογο των υποψηφίων δε συμπεριλαμβάνεται το όνομά του. || (λόγ. έκφρ.) και του τάδε συμπεριλαμβανομένου: Είναι όλοι αναμεμειγμένοι στο σκάνδαλο, και του διευθυντή συμπεριλαμβανομένου.

[λόγ. < ελνστ. συμπεριλαμβάνω]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback