σκέφτομαι Verb  [skeftome, skeftomai]

  Verb
(1270)
  Verb
(148)
  Verb
(3)

Etymologie zu σκέφτομαι

σκέφτομαι altgriechisch σκέπτομαι proto-griechisch *sképťomai proto-indogermanisch *skep-ye- (από μετάθεση) *speḱ- (βλέπω, παρατηρώ)


GriechischDeutsch
το γεγονός ότι η Επιτροπή τονίζει συνεχώς τη σημασία της αρχής "σκέφτομαι πρώτα σε μικρή κλίμακα".die immer wiederkehrende Feststellung der Kommission, wie wichtig es ist, "zuerst im kleinen Maßstab" zu denken.

Übersetzung bestätigt

Και η κατάσταση είναι ότι εξακολουθώ να πιστεύω και θα το σκέφτομαι έως το τέλος της ημέρας – το αίτημά μου είναι η επιθυμία μου είναι– να αποφευχθεί ένα Grexit.Und die Lage ist die, dass ich nach wie vor denke – und das werde ich denken bis zum Ende der Tage – mein Petitum ist – mein Wille ist, einen Grexit zu verhindern.

Übersetzung bestätigt

Κοιτάζω σιωπηλός και κατάπληκτος και σκέφτομαι ότι ο αληθινός Σαλαντίν υποσχέθηκε στους Αραβες να μη συνάψει ποτέ ειρήνη με τους απίστους.Schweigend und zutiefst erstaunt sehe ich zu, und ich muss dabei daran denken, dass der wirkliche Saladin den Arabern feierlich versprochen hatte, niemals mit den Ungläubigen einen Pakt zu schließen.

Übersetzung bestätigt

Δεν θέλω να σκέφτομαι ποια πρέπει να είναι η κατάσταση εκείνου του μοναδικού βουλευτή που δεν ανήκει στο κόμμα της κυβέρνησης, σε ένα Κοινοβούλιο με 79 έδρες, αλλά μπορώ να φανταστώ πως αν στις εκλογές εκλεγόταν κάποιος από την αντιπολίτευση πράγμα που δεν θα συμβεί σε λίγο καιρό θα περνούσε πιθανότατα από το Κοινοβούλιο στη φυλακή.Ich will nicht daran denken, in welcher Lage sich dieser einzige Abgeordnete, der nicht zur Regierungspartei gehört, in einem Parlament mit 79 Sitzen befinden muss, aber ich kann mir vorstellen, dass er, wenn bei den Wahlen ein Vertreter der Opposition gewählt werden würde was nicht geschehen wird -, wahrscheinlich nach kurzer Zeit aus dem Parlament ins Gefängnis wandern würde.

Übersetzung bestätigt

Θεωρώ ότι μάλλον θα μπορούσαν να επεκταθούν, ειδικά όσο σκέφτομαι τα θαλάσσια κανάλια όπου σημειώνονται διαρκώς ατυχήματα.Ich denke, sie könnten eher ausgeweitet werden, wenn wir an die Kadettrinne denken, wo sich immer wieder Unfälle ereignen.

Übersetzung bestätigtGrammatik

Grammatik zu σκέφτομαι

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
σκέφτομαι, skeptomai">σκέπτομαισκεφτόμαστε
σκέφτεσαισκέφτεστε, σκεφτόσαστε
σκέφτεταισκέφτονται
Imper
fekt
σκεφτόμουν(α)σκεφτόμαστε, σκεφτόμασταν
σκεφτόσουν(α)σκεφτόσαστε, σκεφτόσασταν
σκεφτόταν(ε)σκέφτονταν, σκεφτόντανε, σκεφτόντουσαν
Aoristσκέφτηκασκεφτήκαμε
σκέφτηκεςσκεφτήκατε
σκέφτηκεσκέφτηκαν, σκεφτήκαν(ε)
Per
fekt
έχω σκεφτείέχουμε σκεφτεί
έχεις σκεφτείέχετε σκεφτεί
έχει σκεφτείέχουν σκεφτεί
Plu
per
fekt
είχα σκεφτείείχαμε σκεφτεί
είχες σκεφτείείχατε σκεφτεί
είχε σκεφτείείχαν σκεφτεί
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα σκέφτομαιθα σκεφτόμαστε
θα σκέφτεσαιθα σκέφτεστε, θα σκεφτόσαστε
θα σκέφτεταιθα σκέφτονται
Fut
ur
θα σκεφτώθα σκεφτούμε
θα σκεφτείςθα σκεφτείτε
θα σκεφτείθα σκεφτούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω σκεφτείθα έχουμε σκεφτεί
θα έχεις σκεφτείθα έχετε σκεφτεί
θα έχει σκεφτείθα έχουν σκεφτεί
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να σκέφτομαινα σκεφτόμαστε
να σκέφτεσαινα σκέφτεστε, να σκεφτόσαστε
να σκέφτεταινα σκέφτονται
Aoristνα σκεφτώνα σκεφτούμε
να σκεφτείςνα σκεφτείτε
να σκεφτείνα σκεφτούν(ε)
Perfνα έχω σκεφτείνα έχουμε σκεφτεί
να έχεις σκεφτείνα έχετε σκεφτεί
να έχει σκεφτείνα έχουν σκεφτεί
Imper
ativ
Presσκέφτεστε
Aoristσκέψουσκεφτείτε
Part
izip
Pres
Perf
InfinAoristσκεφτεί

Griechische Definition zu σκέφτομαι

σκέφτομαι [skéftome] & σκέπτομαι [sképtome] Ρ αόρ. σκέφτηκα, απαρέμφ. σκεφτεί : ενεργοποιούμαι νοητικά παρατηρώντας, συσχετίζοντας, διαπιστώνοντας, αιτιολογώντας, αξιολογώντας και ερμηνεύοντας: σκέφτομαι άρα υπάρχω. Πρώτα να σκέφτεσαι και μετά να μιλάς. Tι σκέφτεσαι; Θα το σκεφτώ και μετά θα σου απαντήσω. Σκέψου το καλύτερα! Ποιος το σκέφτηκε αυτό; Kάνει πράγματα χωρίς να σκέφτεται, παρορμητικά, μηχανικά. || (μπε.) που διανοείται, που εμβαθύνει: Είναι ένας σκεπτόμενος άνθρωπος. 1. αντιμετωπίζω, κατανοώ τα πράγματα με ένα συγκεκριμένο τρό πο: Σκέφτεται τελείως διαφορετικά από μένα. Σκέφτεται ελεύθερα. Σκέφτεται με ιδιοτέλεια. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback