προχωρώ  

  • fortschreiten
    upvotedownvote
  • Vorgehen
    upvotedownvote
  • weitergehen
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Αυστρία απηύθυνε τελεσίγραφο στη Σερβία, η οποία το απέρριψε. Τα γεγονότα προχώρησαν με ταχύ ρυθμό και στις 22 Ιουλίου η Αγγλία εισήλθε στον πόλεμο. Η Ελλάδα ...

... αφελών ψυχών … προφυλαχθήτε από τοιούτους άνδρας». Κι όταν ο Υψηλάντης προχώρησε στην κήρυξη της Επανάστασης, ο Καποδίστριας τον κατηγόρησε ότι με τις ...

... στην ελληνική διοίκηση. Μετά την αποχώρησή του ο Μεταξάς φαίνεται ότι προχώρησε στην δημοσίευση ανυπόγραφων άρθρων στην εφημερίδα "Η Νέα Ημέρα Τεργέστης" ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

prochoro, proxwrw


Deutsche Synonyme zu: προχωρώ

weiterkommen vorwärts kommen voranschreiten vorrücken fortschreiten weiterschreiten Fortschritte machen vorangehen nach vorne gehen (gut) vorankommen Procedere Prozedere Vorgehen Vorgang Akt Ablauf Technik Verfahrensweise Methode Ansatz Arbeitsweise Vorgehensweise Prozedur Konzept Art und Weise Herangehensweise Verfahren Betrachtungsweise Methodik Priorität haben vorrangig sein vorrangig behandelt werden ganz oben auf der Tagesordnung stehen ganz oben auf der Agenda stehen zuerst kommen Vorrang haben wichtiger sein vordringlich sein an erster Stelle stehen prioritär (sein) verlaufen ablaufen vonstattengehen vor sich gehen abrollen stattfinden über die Bühne gehen abgehen los sein seinen Lauf nehmen seinen Verlauf nehmen veranstaltet werden abgewickelt werden laufen im Gange sein (sich) vollziehen dauern andauern fortdauern fortbestehen weitergehen währen ungebrochen sein anhalten nicht aufhören nicht nachlassen von Dauer sein fortwähren fortgesetzt werden aufrechterhalten werden nicht stehenbleiben seinen Weg fortsetzen (sich) nicht aufhalten

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15