πιστός -ή -ό Adj.  [pistos -i -o, pistos -h -o]

  Adj.
(336)
  Adj.
(283)
  Adj.
(5)
(0)

GriechischDeutsch
Τηρώντας πιστά το καθήκον που μας έχει ανατεθεί, παραμένουμε πιστοί στη δημοκρατική βούληση των κρατών μελών.Indem wir diesen Auftrag erfüllen, stehen wir treu zum demokratischen Willen der Mitgliedstaaten.

Übersetzung bestätigt

Αυτή η τάση θα ρυθμίσει το πρόβλημα των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών, που παραμένουν πιστοί στο παραδοσιακό σχήμα 4:3.Dieser Trend wird die Lage der Fernsehsender, die dem herkömmlichen 4:3-Format treu bleiben, weiter verschlechtern.

Übersetzung bestätigt

Πολιτικός διάλογος σε περιφερειακό επίπεδο: παραμένοντας πιστοί στο πνεύμα του ΚοτονούPolitischer Dialog auf regionaler Ebene: dem Geist des Abkommens von Cotonou treu bleiben

Übersetzung bestätigt

Πρέπει να εκμεταλλευθούμε την ικανότητα της Ευρώπης για καινοτομίες και δημιουργικότητα, παραμένοντας ταυτόχρονα πιστοί στις αξίες μας: την υπευθυνότητα και τη διαφάνεια, αλλά και τη δικαιοσύνη, την κοινωνική ενσωμάτωση και την αλληλεγγύη.Wir müssen das Innovationsund Kreativitätspotenzial Europas nutzen und dabei unseren Werten Verantwortung und Transparenz, jedoch auch Gerechtigkeit, soziale Integration und Solidarität treu bleiben.

Übersetzung bestätigt

Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε την πίστη και το ταλέντο εκείνων που δημιούργησαν την εν λόγω κληρονομιά και να αποδειχθούμε αντάξιοί τους παραμένοντας πιστοί στη μνήμη τους, διατηρώντας την και εμπλουτίζοντάς την.Wir müssen den Willen und die Begabung jener anerkennen, die diese Kulturgüter geschaffen haben, und uns ihrer als würdig erweisen, indem wir ihrem Erbe treu sind und es erhalten und bereichern.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu πιστός -ή -ό

πιστός -ή -ό [pistós] : 1. που του έχει κανείς εμπιστοσύνη, έμπιστος αλ λά και αφοσιωμένος. ANT άπιστος: πιστός -ή -ό υπηρέτης / φίλος / σύζυγος / σκύλος. Είχε δημιουργήσει μια φρουρά από πιστούς σ΄ αυτόν στρατιώτες. H σύζυγός του δεν του έμεινε πιστή. (έκφρ.) πιστή Πηνελόπη*. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback