{το}  πέρασμα Subst.  [perasma]

{der}    Subst.
(123)
{die}    Subst.
(73)
{der}    Subst.
(2)
(0)

Etymologie zu πέρασμα

πέρασμα mittelgriechisch πέρασμα περνώ altgriechisch περάω / περῶ


GriechischDeutsch
Ωστόσο, για τα πλευρικά καθίσματα, εκτός των εμπρόσθιων πλευρικών καθισμάτων, των οχημάτων της κατηγορίας N1 που παρουσιάζονται στο παράρτημα 16 και που φέρουν το σύμβολο Ø, επιτρέπεται η εγκατάσταση ζώνης κάτω του υπογαστρίου τύπου Br4m ή Br4Nm, όταν υπάρχει πέρασμα μεταξύ του καθίσματος και του πλησιέστερου πλευρικού τοιχώματος του οχήματος με σκοπό να επιτρέπεται η πρόσβαση των επιβατών σε άλλα μέρη του οχήματος.Bei den in Anhang 16 aufgeführten, mit dem Symbol Ø gekennzeichneten Außensitzen in Fahrzeugen der Klasse N1, bei denen es sich nicht um Vordersitze handelt, darf ein Beckengurt des Typs Br4m oder Br4Nm eingebaut werden, wenn zwischen einem Sitz und der nächstgelegenen Seitenwand des Fahrzeugs ein Durchgang vorhanden ist, durch den Fahrgäste zu anderen Teilen des Fahrzeugs gelangen können.

Übersetzung bestätigt

Ο κενός χώρος μεταξύ του καθίσματος και του πλευρικού τοιχώματος θεωρείται πέρασμα εάν η απόσταση μεταξύ του εν λόγω πλευρικού τοιχώματος, με όλες τις θύρες κλειστές, και του κατακόρυφου διαμήκους επιπέδου που διέρχεται από τη διάμεσο του σχετικού καθίσματος —μετρούμενη στη θέση του σημείου R και κάθετα προς το μέσο επίμηκες επίπεδο του οχήματος— είναι περισσότερο από 500 mm.Ein Zwischenraum zwischen einem Sitz und der Seitenwand gilt als Durchgang, wenn bei geschlossenen Türen der vom R-Punkt aus senkrecht zur Längsmittelebene des Fahrzeugs gemessene Abstand zwischen dieser Seitenwand und einer vertikalen Längsebene durch die Mittellinie des betreffenden Sitzes mehr als 500 mm beträgt.

Übersetzung bestätigt

Επιτρέπεται η ζώνη κάτω του υπογαστρίου εφόσον το κάθισμα είναι μέσα σε πέρασμαAbsatz 8.1.2.1 (Beckengurt ist zulässig, wenn zwischen Sitz und Seitenwand ein Durchgang vorhanden ist)

Übersetzung bestätigt

Ένας χώρος μεταξύ ενός καθίσματος και του πλευρικού τοιχώματος θεωρείται ως πέρασμα εάν η απόσταση μεταξύ του εν λόγω τοιχώματος, με όλες τις θύρες κλειστές και ενός κατακόρυφου διαμήκους επιπέδου που διέρχεται από την κεντρική γραμμή του συγκεκριμένου καθίσματος, που μετράται στη θέση του σημείου R και κάθετα προς το μέσο διάμηκες επίπεδο του οχήματος, είναι άνω των 500 mm.Ein Zwischenraum zwischen einem Sitz und der Seitenwand gilt als Durchgang, wenn bei geschlossenen Türen der vom R-Punkt aus senkrecht zur Längsmittelebene des Fahrzeugs gemessene Abstand zwischen dieser Seitenwand und einer vertikalen Längsebene durch die Mittellinie des betreffenden Sitzes mehr als 500 mm beträgt.

Übersetzung bestätigt

Ωστόσο, για τα πλευρικά καθίσματα, εκτός των εμπρόσθιων πλευρικών καθισμάτων, των οχημάτων της κατηγορίας N1 που παρουσιάζονται στο παράρτημα 16 και που φέρουν το σύμβολο Ø, επιτρέπεται η τοποθέτηση ζώνης κάτω του υπογαστρίου τύπου Br4m ή Br4Nm, όταν υπάρχει πέρασμα μεταξύ του καθίσματος και του πλησιέστερου πλευρικού τοιχώματος του οχήματος, με σκοπό να επιτρέπεται η πρόσβαση των επιβατών σε άλλα μέρη του οχήματος.Bei den in Anhang 16 aufgeführten, mit dem Symbol Ø gekennzeichneten Außensitzen in Fahrzeugen der Klasse N1, bei denen es sich nicht um Vordersitze handelt, darf ein Beckengurt des Typs Br4m oder Br4Nm eingebaut werden, wenn zwischen einem Sitz und der nächstgelegenen Seitenwand des Fahrzeugs ein Durchgang vorhanden ist, durch den Fahrgäste zu anderen Teilen des Fahrzeugs gelangen können.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu πέρασμα

πέρασμα το [pérazma] : I. η ενέργεια ή το αποτέλεσμα του περνώ. 1α. το να περνάει κάποιος ή κτ. από κάπου: Στο πέρασμά του όλοι σηκώνονται και τον χαιρετούν με σεβασμό. Ο τυφώνας δεν αφήνει τίποτα όρθιο στο πέρασμά του. || διέλευση: Tο πέρασμα της πομπής από την πλατεία / του τρένου από μία ξένη χώρα. Tο πέρασμα αεροπλάνων πάνω από την πόλη είναι ενοχλητικό για τους κατοίκους. || διάβαση: Είναι δύσκολο το πέρασμα ενός πλημμυρισμένου ποταμού. || δυνατότητα διέλευσης ή διάβασης: Mονώνει την ταράτσα για να εμποδίσει το πέρασμα της υγρασίας. Aνοίγει πέρασμα μέσα από το πλήθος. Kλείνω το πέρασμα σε κπ., τον εμποδίζω να περάσει. β. το να περνάει ή γενικά να βάζει κάποιος κτ. κάπου: Ένα εργαλείο ειδικό για το πέρασμα της κλωστής στη βελόνα. Είναι δύσκολο το πέρασμα λαθραίων από το τελωνείο. || τοποθέτηση ιδίως στην κατάλληλη θέση: Tο πέρασμα της θηλιάς στο λαιμό / της βέρας στο δάχτυλο / των χειροπέδων στα χέρια. || καταχώρηση: πέρασμα στοιχείων στη μνήμη του υπολογιστή. γ. άσκηση ορισμένης ενέργειας σε κπ. ή σε κτ.: πέρασμα του δαπέδου με τη σκούπα / με το σφουγγαρόπανο· (πρβ. σκούπισμα, σφουγγάρισμα). πέρασμα του τοίχου με μπογιά· (πρβ. βάψιμο). πέρασμα των ρούχων με νερό· (πρβ. πλύσιμο). Πρώτο / δεύτερο / τρίτο πέρασμα. || μεταβίβαση: Tο πέρασμα της περιουσίας από τους γονείς στα παιδιά / της πολιτιστικής κληρονομιάς στους απογόνους. || παραπομπή: Θέλει πέρασμα στο πειθαρχικό συμβούλιο για να συμμορφωθεί. || επιτυχία σε κτ.: πέρασμα στο πανεπιστήμιο / σε εξετάσεις / σε ορισμένο μάθημα. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback