{το}  ξεκίνημα Subst.  [ksekinima, ksekinhma]

{der}    Subst.
(191)
{der}    Subst.
(186)
{der}    Subst.
(9)
{der}    Subst.
(0)

Etymologie zu ξεκίνημα

ξεκίνημα ξεκινώ


GriechischDeutsch
Ήδη από το ξεκίνημα της τεχνολογίας ΓΜ οι υποστηρικτές της προέβαλαν το επιχείρημα ότι τα γενετικώς τροποποιημένα φυτά μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην είναι απαραίτητα για την επίλυση του παγκόσμιου προβλήματος του υποσιτισμού και της φτώχειας."Befürworter der Gentechnologie führen schon von Anfang an ins Feld, dass GVO-Pflanzen bei der Bekämpfung von für die Lösung der weltweiten Probleme Hunger und Armut unver­zichtbar in der Welt eine wichtige Rolle spielen können seien.

Übersetzung bestätigt

Ήδη από το ξεκίνημα της τεχνολογίας ΓΜ οι υποστηρικτές της προέβαλαν το επιχείρημα ότι τα γενετικώς τροποποιημένα φυτά είναι απαραίτητα για την επίλυση του παγκόσμιου προβλήματος του υποσιτισμού και της φτώχειας."Befürworter der Gentechnologie führen schon von Anfang an ins Feld, dass GVO-Pflanzen für die Lösung der weltweiten Probleme Hunger und Armut unverzichtbar seien.

Übersetzung bestätigt

Ήδη από το ξεκίνημα της τεχνολογίας ΓΜ οι υποστηρικτές της προέβαλαν το επιχείρημα ότι τα Τα γενετικώς τροποποιημένα φυτά δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προσφέρουν τη λύση είναι απαραίτητα για την επίλυση του παγκόσμιου προβλήματος για τα προβλήματα του υποσιτισμού και της φτώχειας στον κόσμο."Befürworter der Gentechnologie führen schon von Anfang an ins Feld, dass GVO-Pflanzen werden nie für die Lösung der weltweiten Probleme im Zusammenhang mit Hunger und Armut unverzichtbar seien sein können.

Übersetzung bestätigt

5.2 Ήδη από το ξεκίνημα της τεχνολογίας ΓΜ οι υποστηρικτές της προέβαλαν το επιχείρημα ότι τα γενετικώς τροποποιημένα φυτά είναι απαραίτητα για την επίλυση του παγκόσμιου προβλήματος του υποσιτισμού και της φτώχειας.5.2 Befürworter der Gentechnologie führen schon von Anfang an ins Feld, dass GVO-Pflanzen für die Lösung der weltweiten Probleme Hunger und Armut unverzichtbar seien.

Übersetzung bestätigt

Ωστόσο ήδη Ήδη από το ξεκίνημα της τεχνολογίας ΓΜ οι υποστηρικτές της προέβαλαν το επιχείρημα ότι τα γενετικώς τροποποιημένα φυτά είναι απαραίτητα για την επίλυση των παγκόσμιων προβλημάτων του υποσιτισμού και της φτώχειας.Befürworter der Gentechnologie führen jedoch schon von Anfang an ins Feld, dass GVO-Pflanzen für die Lösung der weltweiten Probleme Hunger und Armut unverzichtbar seien.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu ξεκίνημα

ξεκίνημα το [ksekínima] : το αποτέλεσμα του ξεκινώ. 1. η αναχώρη ση. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback