νουθετώ Verb  [nutheto, noythetw]

  Verb
(1)
  Verb
(0)

Etymologie zu νουθετώ

νουθετώ altgriechisch (νουθετῶ)


GriechischDeutsch
Ειλικρινά, πρέπει να σε νουθετώ σαν παιδί.Wahrlich, ich muss dich belehren, wie ein Kind.

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
συμβουλεύω
συνετίζω
καθοδηγώ
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu νουθετώ

νουθετώ [nuθetó] -ούμαι : συμβουλεύω κπ., κυρίως νεαρό άτομο, για να τον προστατεύσω από ενδεχόμενο σφάλμα ή για να τον συνετίσω: Ο δάσκαλος δεν έπαυε να μας νουθετεί.

[λόγ. < αρχ. νουθετῶ]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback