{το}  μοίρασμα Subst.  [mirasma, moirasma]

{die}    Subst.
(16)
{das}    Subst.
(0)

Etymologie zu μοίρασμα

μοίρασμα Etymologie fehlt


GriechischDeutsch
Το επίπεδο της μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης, το μοίρασμα ευθυνών μεταξύ εθνικών και ευρωπαϊκών φορέων, καθώς και η ισορροπία μεταξύ ευρωπαϊκής αυτονομίας και διεθνούς συνεργασίας, αποτελούν αποφασιστικούς παράγοντες για την ζωτικότητα του προγράμματος διαστημικής επιστήμης, το οποίο, με την σειρά του, αποτελεί σημαντική συνιστώσα του ευρωπαϊκού διαστημικού προγράμματος.Das Niveau der Finanzierung über lange Zeiträume, die Aufteilung der Verantwortlichkeiten zwischen nationalen und europäischen Akteuren und das Gleichgewicht zwischen Autonomie und internationaler Kooperation sind entscheidende Elemente für ein starkes Wissenschaftsprogramm, welches seinerseits eine wichtige Komponente des Europäischen Raumfahrtprogramms darstellt.

Übersetzung bestätigt

Αυτός ο πόλεμος συνεπάγεται το μοίρασμα των παγκόσμιων αγορών που αποβαίνει σε όφελος των πιο επικερδών ζωνών και θεσπίζει μια άνιση κοστολόγηση, χωρίς να υπολογίσουμε τις καταργήσεις θέσεων απασχόλησης και την ανασφάλεια για εκατοντάδες χιλιάδες μισθωτούς.Dazu gehört eine Aufteilung der Weltmärkte, bei der die rentabelsten Gebiete im Vordergrund stehen, sowie eine ungleiche Gebührengestaltung, ganz abgesehen von Arbeitsplatzabbau und Arbeitsplatzunsicherheit für Tausende von Arbeitnehmern.

Übersetzung bestätigt

Δήλωσαν ξεκάθαρα την πρόθεσή τους να ετοιμάσουν διάδοχη κατάσταση (της αρεσκείας τους, προφανώς) στο καθεστώς των Ταλιμπάν και την προθυμία τους να συμβάλουν στην "ανοικοδόμηση" αυτής της χώρας, αποκαλύπτοντας έτσι τον βαθύτερο στόχο τους: να μη μείνουν έξω από το μοίρασμα της λείας που θα ακολουθήσει.Sie erklärten klar und deutlich ihre Absicht, die politische Zukunft (offensichtlich nach ihrem Belieben) nach dem Sturz der Diktatur der Taliban zu gestalten, sowie ihre Bereitwilligkeit, beim "Wiederaufbau " dieses Landes Unterstützung zu leisten, wobei sie damit nur ihr eigentliches Ziel, bei der Aufteilung der Beute nicht abseits zu stehen, offenbaren.

Übersetzung bestätigt

Πιστεύω ότι διακυβεύεται η ισορροπία των θεσμικών οργάνων μας και ότι δεν πρέπει να παραβλέψουμε το σπουδαίο αμερικανικό μοντέλο: η ισορροπία των θεσμικών μας οργάνων, το check and balance, η κατανομή των εξουσιών και όχι το μοίρασμα της πίτας μεταξύ των διαφόρων οργάνων είναι τα μελήματα που πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων μας, αυτής της Διακυβερνητικής Διάσκεψης και, πριν από αυτήν, της Συνέλευσης.Ich finde, es geht hier um das Gleichgewicht zwischen unseren Institutionen, und dabei kommt man nicht um das große amerikanische Modell herum. Im Mittelpunkt unserer Diskussionen, unserer Debatten, im Mittelpunkt der Regierungskonferenz und davor des Konvents muss das Gleichgewicht zwischen unseren Institutionen stehen, das Checks and Balances, die Teilung der Gewalten, aber nicht die Aufteilung des Kuchens zwischen den einzelnen Institutionen.

Übersetzung bestätigt

– Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, συζητούμε για το μοίρασμα της πίτας, αλλά έχουν ακουστεί πολύ λίγα όσον αφορά τον τρόπο καθορισμού του μεγέθους της πίτας.Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir sprechen hier über die Aufteilung des Kuchens, doch ist kaum etwas darüber gesagt worden, wie der Kuchen zu seiner Größe gelangt ist.

Übersetzung bestätigt

Griechische Definition zu μοίρασμα

μοίρασμα το [mírazma] : η ενέργεια ή το αποτέλεσμα του μοιράζω.

[μσν. μοίρασμα < μοιρασ- (μοιράζω) -μα]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback