{το}  μεγαλείο Subst.  [megalio, meralio, megaleio]

{die}    Subst.
(196)
{die}    Subst.
(88)

Etymologie zu μεγαλείο

μεγαλείο substantiviertes Neutrum des Adjektivs: μεγαλείος (mittelgriechisch)


GriechischDeutsch
Τρία αρχοντικά, καθένα με διαφορετικό χρώμα, που προέρχονται από διαφορετικές εποχές, αλλά μοιράζονται ένα κοινό στυλ που απηχεί το εσθονικό μεγαλείο και την κλασσική μπαρόκ αρχιτεκτονική, βρίσκονται στην ένδοξη «γη των κόλπων» (“land of bays”) του Εθνικού Πάρκου Lahemaa.Die drei Herrenhäuser im glorreichen "Land der Buchten" des Lahemaa Nationalparks, jedes in einer anderen Farbe und aus einer anderen Ära, jedoch in gleichem Stil der klassischen Barockarchitektur, spiegeln die estnische Größe von anno dazumal wieder.

Übersetzung bestätigt

Η Ευρώπη οφείλει εφεξής να μεταφράσει τα λόγια της σε έργα για να επιβεβαιώσει στα μάτια όλων το μεγαλείο των χαμένων φιλοδοξιών που ξαναβρήκε.Europa muß nunmehr seinen Worten Taten folgen lassen, um vor aller Welt die Größe seiner Ambitionen, auf die es sich wiederbesonnen hat, zu demonstrieren.

Übersetzung bestätigt

Τέλος, ο λόγος για τον οποίο ο αθλητισμός έχει λάβει σημαντική και δη κεντρική θέση στις σύγχρονες κοινωνίες μας, είναι ίσως το ότι έχει καταστεί ο μόνος τρόπος κατά τον οποίο δείχνει ένα έθνος το μεγαλείο του.Wenn der Sport in unseren heutigen Gesellschaften einen so bedeutenden oder gar zentralen Platz einnimmt, so vielleicht deshalb, weil er für eine Nation die einzige Möglichkeit ist, ihre Größe unter Beweis zu stellen.

Übersetzung bestätigt

Θα έπρεπε ίσως τα έθνη να εξεύρουν άλλους τρόπους για να προβάλουν στον κόσμο το μεγαλείο και την υπερηφάνεια τους, και δεν μπορώ να μην σκεφθώ αυτήν την στιγμή τα εθνικά νομίσματα, που αποτελούν απαραίτητο γνώρισμα της κυριαρχίας και του μεγαλείου μιας χώρας.Vielleicht müssten die Nationen andere Möglichkeiten finden, um vor der Welt ihre Größe und ihren Stolz manifestieren zu können, und da denke ich zwangsläufig an die nationalen Währungen, die ein wichtiges Attribut der Souveränität und der Größe eines Landes darstellen.

Übersetzung bestätigt

Ο κοινός πολιτισμός μας επιβεβαιώνει το μεγαλείο του στο σεβασμό των κανόνων μιας ανοικτής, ανεκτικής και φιλελεύθερης κοινωνίας, για την πολυπολιτισμική δυναμική του που αποδέχεται τους άλλους.Die Größe unserer gemeinsamen Zivilisation erwächst aus der Achtung der Regeln der offenen, toleranten und liberalen Gesellschaft, ihrer integrierenden und multikulturellen Dynamik.

Übersetzung bestätigt

Griechische Definition zu μεγαλείο

μεγαλείο το [meγalío] : 1α. ό,τι χαρακτηρίζεται από σπουδαιότητα, ανωτερότητα, λαμπρότητα, τελειότητα μεγαλοπρέπεια κτλ., ώστε να προκαλεί μεγάλη εντύπωση ή θαυμασμό: Tο μεγαλείο της αρχαίας Ρώμης / του βασιλιά / της θείας δημιουργίας. Yποκλίνομαι μπροστά στο μεγαλείο του Θεού. Πολιτική εθνικού μεγαλείου. β. ως έκφραση θαυμασμού, για να δηλώσουμε πολύ καλή ποιότητα ή κατάσταση: Kρασί / φρούτα μεγαλείο. Είναι μεγαλείο να βλέπεις την ανατολή του ήλιου από μία βουνοκορφή. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback