{η}  κτίση Subst.  [ktisi, ktish]

{der}    Subst.
(0)
{die}    Subst.
(0)
(0)

GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.


Grammatik

Noch keine Grammatik zu κτίση.Singular Plural 1 Plural 2
Nominativ der Bau die Bauten die Baue
Genitiv des Baus
des Baues
der Bauten der Baue
Dativ dem Bau
dem Baue
den Bauten den Bauen
Akkusativ den Bau die Bauten die BaueSingular

Plural

Nominativdie Schaffung

Genitivder Schaffung

Dativder Schaffung

Akkusativdie Schaffung
Griechische Definition zu κτίση

κτίση η [ktísi] : 1. (λόγ.) δημιουργία, ίδρυση, κυρίως στις εκφράσεις από κτίσεως κόσμου, από τότε που θεωρείται ότι δημιουργήθηκε ο κόσμος από το Θεό ή για κτ. πολύ παλαιό. από κτίσεως Ρώμης, το 753 π.X., ως αφετηρία χρονολόγησης από τους Λατίνους. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback