κρίσις  

 • Ausdruck
  upvotedownvote
 • Entscheidung
  upvotedownvote
 • Krise
  upvotedownvote
 • Meinung
  upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... σελ. 447.  Καμπάνης, Αρίστος (1946). Ο Δημήτριος Γούναρης και η Ελληνική κρίσις των ετών 1918-1922. Αθήνα: εκδόσεις Πυρσός, σελ. 12.  Οι συγκεκριμένες ...

... 12:31 «νῦν κρίσις ἐστὶ τοῦ κόσμου τούτου, νῦν ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου ἐκβληθήσεται ἔξω» Βικιθήκη Καθολική Επιστολή Ιωάννου Α' 5:19 «νῦν κρίσις ἐστὶ τοῦ ...

... Σπύρος Μαρκεζίνης, Πολιτική Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος: Η Μεγάλη Εθνική Κρίσις, 1920-1922, εκδοτικός οργανισμός Πάπυρος, 1978, σ. 50.  Το λήμμα χρειάζεται ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

krisis


Synonyme zu: κρίσις

κρίση

απόφαση

γνώμη


Deutsche Synonyme zu: κρίσις

Ausdruck Term Ausgabe Redestil Ausdrucksweise Lokution Stil Diktion Redeweise Wortwahl Sprechstil Formulierung Sprechhaltung Ausdrucksform Tonfall Zungenschlag Sprechweise Schreibstil Schreibweise Schreibe Begriff Vorstellung Idee Denkweise Anschauung Auffassung Wortkombination Phrase Wille Entschluss Urteil Beschluss Entscheidung Entscheid Ratschluss das letzte Wort Entschlossenheit Abstimmen Abstimmung Urteilsfindung Turnier Wettkampf Meisterschaft Wettbewerb Contest Championat Championship Cup (...) Spiele Ausscheidung Ausscheidungswettkampf Ausscheid Resolution Entschließung schlimmer Zustand Krise Krisis kritische Situation Malaise Misere Schlamassel Kalamität Tragik Verhängnis missliche Lage Missstand Standpunkt Ansicht Meinung Betrachtungsweise Sichtweise Position Blickwinkel Überzeugung Einstellung Haltung Aspekt Sicht der Dinge Statement Gutachten Stellungnahme Bewertung Votum öffentliche Meinung veröffentlichte Meinung Stimmung in der Öffentlichkeit das öffentliche Klima Bevölkerungsmeinung Vox populi Volkes Stimme Urteil der Öffentlichkeit

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15