κρίνω  Verb  [krino, krinw]

Ähnliche Bedeutung wie κρίνω


Beispielsätze κρίνω

... τον τόπο συγγραφής, την παιδεία του συγγραφέα και το κοινό στο οποίο απευθύνεται. Εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, τα δημώδη κείμενα είναι έμμετρα, σε ...

... συμπολίτη του Κύρνο, ο οποίος αποτελεί πολλές φορές το πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται με τους στίχους του. Σήμερα ο Θέογνις, πλάι στους υπολοίπους Έλληνες ...

Quelle: Wikipedia


Beispielsätze richten

... Es wäre schön, wenn sie sich die Zähne richten ließe. ...

... Bitte richten Sie Ihrer Schwester mein inniges Verlangen nach einem Wiedersehen aus. ...

... Ich hab mich entschieden, meine schiefen Zähne richten zu lassen. ...

Quelle: Sudajaengi, Sudajaengi, chiyochan

Grammatik


ΚΡΙΝΩ
I judge
AktivPassiv
SingularPluralSingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
κρίνωκρίνουμε, κρίνομεκρίνομαικρινόμαστε
κρίνειςκρίνετεκρίνεσαικρίνεστε, κρινόσαστε
κρίνεικρίνουν(ε)κρίνεταικρίνονται
Imper
fekt
έκρινακρίναμεκρινόμουν(α)κρινόμαστε, κρινόμασταν
έκρινεςκρίνατεκρινόσουν(α)κρινόσαστε, κρινόσασταν
έκρινεέκριναν, κρίναν(ε)κρινόταν(ε)κρίνονταν, κρινόντανε, κρινόντουσαν
Aoristέκρινακρίναμεκρίθηκακριθήκαμε
έκρινεςκρίνατεκρίθηκεςκριθήκατε
έκρινεέκριναν, κρίναν(ε)κρίθηκεκρίθηκαν, κριθήκαν(ε)
Per
fect
έχω κρίνειέχουμε κρίνειέχω κριθεί
είμαι κριμένος, -η
έχουμε κριθεί
είμαστε κριμένοι, -ες
έχεις κρίνειέχετε κρίνειέχεις κριθεί
είσαι κριμένος, -η
έχετε κριθεί
είστε κριμένοι, -ες
έχει κρίνειέχουν κρίνειέχει κριθεί
είναι κριμένος, -η, -ο
έχουν κριθεί
είναι κριμένοι, -ες, -α
Plu
per
fect
είχα κρίνειείχαμε κρίνειείχα κριθεί
ήμουν κριμένος, -η
είχαμε κριθεί
ήμαστε κριμένοι, -ες
είχες κρίνειείχατε κρίνειείχες κριθεί
ήσουν κριμένος, -η
είχατε κριθεί
ήσαστε κριμένοι, -ες
είχε κρίνειείχαν κρίνειείχε κριθεί
ήταν κριμένος, -η, -ο
είχαν κριθεί
ήταν κριμένοι, -ες, -α
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα κρίνωθα κρίνουμε, θα κρίνομεθα κρίνομαιθα κρινόμαστε
θα κρίνειςθα κρίνετεθα κρίνεσαιθα κρίνεστε, θα κρινόσαστε
θα κρίνειθα κρίνουν(ε)θα κρίνεταιθα κρίνονται
Fut
ur
θα κρίνωθα κρίνουμε, θα κρίνομεθα κριθώθα κριθούμε
θα κρίνειςθα κρίνετεθα κριθείςθα κριθείτε
θα κρίνειθα κρίνουν(ε)θα κριθείθα κριθούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω κρίνειθα έχουμε κρίνειθα έχω κριθεί
θα είμαι κριμένος, -η
θα έχουμε κριθεί
θα είμαστε κριμένοι, -ες
θα έχεις κρίνειθα έχετε κρίνειθα έχεις κριθεί
θα είσαι κριμένος, -η
θα έχετε κριθεί
θα είστε κριμένοι, -ες
θα έχει κρίνειθα έχουν κρίνειθα έχει κριθεί
θα είναι κριμένος, -η, -ο
θα έχουν κριθεί
θα είναι κριμένοι, -ες, -α
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να κρίνωνα κρίνουμε, να κρίνομενα κρίνομαινα κρινόμαστε
να κρίνειςνα κρίνετενα κρίνεσαινα κρίνεστε, να κρινόσαστε
να κρίνεινα κρίνουν(ε)να κρίνεταινα κρίνονται
Aoristνα κρίνωνα κρίνουμε, να κρίνομενα κριθώνα κριθούμε
να κρίνειςνα κρίνετενα κριθείςνα κριθείτε
να κρίνεινα κρίνουν(ε)να κριθείνα κριθούν(ε)
Perfνα έχω κρίνεινα έχουμε κρίνεινα έχω κριθεί
να είμαι κριμένος, -η
να έχουμε κριθεί
να είμαστε κριμένοι, -ες
να έχεις κρίνεινα έχετε κρίνεινα έχεις κριθεί
να είσαι κριμένος, -η
να έχετε κριθεί
να είστε κριμένοι, -ες
να έχει κρίνεινα έχουν κρίνεινα έχει κριθεί
να είναι κριμένος, -η, -ο
να έχουν κριθεί
να είναι κριμένοι, -ες, -α
Imper
ativ
Presκρίνεκρίνετεκρίνεστε
Aoristκρίνεκρίνετεκρίνουκριθείτε
Part
izip
Presκρίνοντας
Perfέχοντας κρίνει, έχοντας κριμένοκριμένος, -η, -οκριμένοι, -ες, -α
InfinAoristκρίνεικριθείSingular

Plural

Nominativ das Befinden

Genitiv des Befindens

Dativ dem Befinden

Akkusativ das Befinden

Griechische Definition zu κρίνω

κρίνω [kríno] -ομαι Ρ πρτ. και αόρ. έκρινα, απαρέμφ. κρίνει, παθ. αόρ. κρίθηκα, απαρέμφ. κριθεί, μππ. κριμένος : I1. διαμορφώνω άποψη, σχηματίζω γνώμη για κπ. ή για κτ., ύστερα από μία λογική διεργασία: Kρίνε κι αποφάσισε! Mόνο εγώ μπορώ να κρίνω πόσο επείγον είναι. Εάν κρίνω από τα αποτελέσματα… Aν είναι σωστό, αυτό θα το κρίνεις εσύ. Mην κρίνεις τους ανθρώπους από την εμφάνιση. (απαρχ.) ΦΡ κρίνω εξ ιδίων* (τα αλλότρια). κρίνω εξ όνυχος τον λέοντα*. [...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu κρίνω

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15