κατευθείαν Adv.  [katefthian, kateytheian]

  Adj.
(1596)
(66)

Etymologie zu κατευθείαν

κατευθείαν φράση Koine-Griechisch κατ' εὐθεῖαν (εννοείται: γραμμήν) "σε ευθεία γραμμή".


GriechischDeutsch
Η Επιτροπή θεωρεί ότι το εν λόγω μέτρο επηρεάζει τις συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών εφόσον αφορά μια επιχείρηση της οποίας η δραστηριότητα στις μεταφορές επιδρά από τη φύση της κατευθείαν στις συναλλαγές και καλύπτει πολυάριθμα κράτη μέλη.Nach Ansicht der Kommission beeinträchtigt die Maßnahme den Handel zwischen den Mitgliedstaaten, da sie ein Unternehmen betrifft, dessen Verkehrstätigkeit naturgemäß direkt den Handel betrifft und sich auf zahlreiche Mitgliedstaaten erstreckt.

Übersetzung bestätigt

Έδρανο άξονα: έδρανο ή σύστημα έδρασης σε άξονα σιδηροδρομικού οχήματος που μεταφέρει μέρος του βάρους του σιδηροδρομικού οχήματος κατευθείαν στον τροχοφόρο άξονα.Achslager: Lager oder Lagerbaugruppe an der Radsatzwelle eines Schienenfahrzeugs, das/die einen Teil des Gewichts des Schienenfahrzeugs direkt auf den Radsatz überträgt.

Übersetzung bestätigt

Εάν δεν υπάρχουν έγκυρες και αποδεκτές δοκιμές in vitro/ex vivo, τα στάδια 5 και 6 παρακάμπτονται και εφαρμόζεται κατευθείαν το στάδιο 7.Stehen validierte und anerkannte In-vitro-/Ex-vivo-Tests nicht zur Verfügung, können die Stufen 5 und 6 übersprungen und die Auswertungen direkt auf Stufe 7 fortgesetzt werden.

Übersetzung bestätigt

Πρέπει να προσδιορίζεται η συγκέντρωση του υλικού ώστε να είναι γνωστός ο κατάλληλος όγκος που θα προστεθεί στα λύματα ή κατευθείαν στη μονάδα μέσω δεύτερης αντλίας για να επιτευχθεί η απαιτούμενη συγκέντρωση ελέγχου.Die Konzentration der Prüfsubstanz muss bestimmt werden, um ein geeignetes Volumen zur Einstellung der erforderlichen Prüfkonzentration in der Kultursuspension ermitteln zu können. Dies wird dann entweder dem Abwasser zugesetzt oder kontinuierlich über eine zweite Pumpe direkt in das Belüftungsgefäß gegeben.

Übersetzung bestätigt

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται για δεξαμενές καυσίμων συναρμοσμένες κατευθείαν στον κινητήρα.»Unterabsatz 1 gilt nicht für Brennstofftanks, die direkt am Motor angebaut sind.“

Übersetzung bestätigtGrammatik

Noch keine Grammatik zu κατευθείαν.Griechische Definition zu κατευθείαν

κατευθείαν [katefθían] επίρρ. τροπ. : 1α. σε ευθεία κατεύθυνση, χωρίς παρεκκλίσεις από την καθορισμένη πορεία ή χωρίς στάσεις ή ενδιάμεσους σταθμούς: Nα έρθεις από το σχολείο κατευθείαν στο σπίτι. Tο αεροπλάνο πηγαίνει κατευθείαν στη Nέα Yόρκη και όχι μέσο Λονδίνου. || (ως επίθ.): κατευθείαν αεροπορική σύνδεση με την Aυστραλία. (προφ.) Θα πάω στην Aθήνα με κατευθείαν λεωφορείο. β. ίσια, όχι προς τα πίσω ή πλάγια: Kοίτα κατευθείαν μπροστά σου. Kοιτώ κπ. κατευθείαν στα μάτια, και ως έκφραση, τον αντιμετωπίζω με παρρησία. γ. για να δηλώσουμε ότι κτ. γίνεται χωρίς κάποια παρεμβολή ή μεσολάβηση: H μετάφραση στα ελληνικά έγινε από αγγλική μετάφραση και όχι κατευθείαν από το ινδικό κείμενο. Tηλεοράσεις που εισάγονται κατευθείαν από τη Γερμανία, ολόκληρες συσκευές και όχι κομμάτια για συναρμολόγηση. Φέτος, μπήκαμε από το καλοκαίρι κατευθείαν στο χειμώνα, χωρίς να μεσολαβήσει φθινόπωρο. Aς μπούμε κατευθείαν στο θέμα μας χωρίς να χρονοτριβούμε με προλόγους. || Θα πάω κατευθείαν στο διευθυντή / στον πρόεδρο / στον υπουργό, για άμεση αντίδρα ση που συνήθ. γίνεται για να παρακάμψουμε χρονοβόρες διαδικασίες. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback