θέληση  

  • Absicht
    upvotedownvote
  • Wille
    upvotedownvote
  • Wunsch
    upvotedownvote

Beispielsätze

Όπου υπάρχει θέληση υπάρχει και τρόπος.

Παντρεύτηκε το κορίτσι αντίθετα από τη θέληση των γονιών του.

Quelle: enteka, Tensai


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

thelisi, thelhsh


Deutsche Synonyme zu: θέληση

Vorsatz Zweck Absicht Ziel Vorhaben Plan Behuf Intention Ansinnen Wille Entschluss Urteil Beschluss Entscheidung Entscheid Ratschluss das letzte Wort Entschlossenheit Antrag Gesuch Desiderat Desideratum Wunsch Nachfrage Bitte Ersuchen Ansuchen freundliches Ersuchen Anliegen Wunschliste Sehnsucht Begierde Begehren Verlangen Sehnen Drang Bedarf Bedürfnis Gier Durst


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ θέληση θελήσεις
Genitiv θέλησης
& θελήσεως
θελήσεων
Akkusativ θέληση θελήσεις
Vokativ θέληση θελήσεις
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15