ευχαρίστως Adv.  [efcharistos, eyxaristws]

(601)
(376)

Etymologie zu ευχαρίστως

ευχαρίστως Etymologie fehlt


GriechischDeutsch
Το κουνάβι ευχαρίστως σκαρφαλώνει, και το ύψος αυτό επιτρέπει να τίθεται στη διάθεσή του ο κατάλληλος εμπλουτισμός.Frettchen klettern gerne, und diese Höhe bietet Platz zur Anbringung geeigneter Ausgestaltungselemente.

Übersetzung bestätigt

3.3 Τα κράτη μέλη έχουν δεσμευτεί να υιοθετήσουν το EMCS, δεν είναι όμως δεδομένο ότι όλα θα το κάνουν ευχαρίστως και είναι πολύ πιθανό να προκύψουν εμπόδια στην πλήρη εφαρμογή του.3.3 Die Mitgliedstaaten sind bereits mit der Annahme des EMCS beschäftigt, wobei allerdings nicht gesagt ist, dass dies von allen auch gerne gemacht wird und es durchaus möglich ist, dass die vollständige Realisierung noch durch das eine oder andere Hindernis aufgehalten wird.

Übersetzung bestätigt

Η ΟΚΕ ευχαρίστως θα δεχθεί τις ετήσιες εκθέσεις και τις πληροφορίες για τον περιοδικό καθορισμό προτεραιοτήτων.Auch der Ausschuß würde gerne die Jahresberichte und Informationen über die regelmäßige Anpassung der Prioritäten erhalten.

Übersetzung bestätigt

Το Προεδρείο όχι μόνο μου εξέφρασε την απεριόριστη συγκατάθεσή του αλλά εξέφρασε, επίσης, και ορισμένες προτάσεις τις οποίες ευχαρίστως υιοθέτησα.Dabei habe ich viel Zu­stimmung erfahren, und auch viele Anregungen bekommen, die ich gerne aufgegriffen habe.

Übersetzung bestätigt

Αυτό σημαίνει επίσης ότι η κοινωνία δεν θα πρέπει να απορρίπτει χωρίς καμία διάκριση την επιστήμη και την έρευνα καθώς και τα αποτελέσματά τους, διότι κανείς δεν επιλέγει ευχαρίστως ένα επάγγελμα η άσκηση του οποίου και τα αποτελέσματά του προκαλούν αρνητικές αντιδράσεις.Dazu gehört aber auch, dass Wissenschaft und Forschung sowie deren Ergebnisse nicht von größeren Teilen der Gesellschaft in undifferenzierter Weise abgelehnt werden, da niemand gerne einen Beruf ergreift, dessen Ausübung und dessen Ergebnisse unwillkommen sind.

Übersetzung bestätigtGrammatik

Noch keine Grammatik zu ευχαρίστως.Griechische Definition zu ευχαρίστως

ευχαρίστως [efxarístos] επίρρ. τροπ. : για να δηλώσουμε ότι κάνουμε ή δεχόμαστε κτ. με ευχαρίστηση ή με προθυμία: Θα τον βοηθούσα πολύ ευχαρίστως, αν μπορούσα. Aν θέλει, ευχαρίστως να τη φιλοξενήσω στο σπίτι μου. || ως τυποποιημένη ευγενική απάντηση σε παράκληση κάποιου: Mου δίνεις, σε παρακαλώ, το βιβλίο σου; - (Πολύ) ευχαρίστως. Nαι, ευχαρίστως. || ευχάριστα: Δέχτηκε ευχαρίστως την πρότασή μου. Δεν πηγαίνει ευχαρίστως στο σχολείο.

[λόγ. < ελνστ. εὐχαρίστως `με ευγνωμοσύνη΄, αρχ. σημ.: `ευτυχώς΄ & σημδ. γαλλ. avec plaisir]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback